1. Inter-University Centre Dubrovnik – Dubrovniki (Horvātija), 2023.gada 29.-31.marts – personāla profesionālās pilnveides mobilitāte

#RTU_OTK lektors Ivars Pēkainis no 2023.gada 29.-31.martam Eiropas Savienības līdzfinansētajā projektā īstenoja Erasmus+ personāla mobilitāti Inter University Centre Dubrovnik (Horvātija), kur piedalījās kursos & seminārā par uzlabošanu digitālajā mācību praksē par ES prioritārajām tēmām – internacionalizācija, inovācijas, mijiedarbība un iekļaušana.

Saite uz programmu

#erasmuspluslv #iucdubrovnik #RTU_OTK

EI as #Erasmus funded Staff Training mobility took me to the Course & Seminar in Dubrovnik, 29-31 March 2023, Enhancing 4 IN’s in digital teaching practices – Internationalisation, innovation, interaction and inclusion.

Digital skills have become an irreplaceable asset of working in higher education for both teachers and students. The Covid-19 pandemic only emphasised the relevance and necessity of these skills. In the field of international cooperation in higher education, these skills opened up a new world of opportunities for connecting teachers and students and for connecting institutions, cities, countries, and regions across borders.

This training course & seminar had intended for professionals in teaching on all levels of higher education, who have an interest in digital teaching practices in an international environment.

Link to program

#erasmuspluslv #iucdubrovnik #RTU_OTK

Video


2. Izobrazevalni Center PIRAMIDA Maribor – Maribora (Slovēnija), 2023.gada 28.-30.marts – personāla docēšanas mobilitāte

RTU Olaines Tehnoloģiju koledžas lektore Daiga Konrāde no 2023.gada 28.-30.martam Eiropas Savienības līdzfinansētajā projektā īstenoja docēšanas mobilitāti Izobrazevalni Center PIRAMIDA Maribor (Slovēnija), kur topošiem pārtikas un uztura speciālistiem novadīja lekcijas/laboratorijas darbus par tēmu – Pektīna izdalīšana no āboliem un pektīna parametru noteikšana: ekvivalentā svara, metoksilēšanas pakāpe, esterifikācijas pakāpe. Tika veikti matemātiskie aprēķini un sniegti secinājumi par izdalītā pektīna pielietošanas iespējām.

Erasmus+ projekts tiek īstenots ar Eiropas Savienības līdzfinansējumu.

#RTU_OTK #erasmusplus #slovenia #maribor

Facebook saite

Instagram saite


3. Palacky University Olomouc – Olomouca (Čehija) 2023.gada 19.-23.jūnijs – personāla profesionālās pilnveides mobilitāte

…7th ERASMUS+ INTERNATIONAL STAFF WEEK…

Video saite


4.,5. Izobrazevalni Center PIRAMIDA Maribor – Maribora (Slovēnija), 2023.gada 9.-13.oktobris – personāla docēšanas mobilitāte un personāla profesionālās pilnveides mobilitāte

No 9. līdz 13.oktobrim RTU OTK docente Anastasija Jēgermane devusies augstākās izglītības Erasmus+ personāla docēšanas mobilitātē un lektore Jeļena Pisarjonoka personāla profesionālās pilnveides mobilitātē uz sadarbības izglītības iestādi Izobrazevalni Center PIRAMIDA Maribor Slovēnijā. Kolēģes vadīja praktiskās nodarbības/laboratorijas darbus “Vīna testēšana un sensorā analīze” 2.kursa studiju programmas “Pārtikas tehnoloģijas” studentiem. Iepazīstināja studentus un akadēmisko personālu ar RTU OTK, kā arī prezentēja Latvijas produktus, iekļaujot degustēšanu (“Lāči” un “Skrīveru Saldumi”  produkcija).

Erasmus+ projekts tiek īstenots ar Eiropas Savienības līdzfinansējumu.

#Erasmuslv #mobility #expierence #education #rtu_otk #icpiramidamaribor #slovenia #maribor

Facebook saite

Instagram saite


6. Friesland college – Leuvārdena (Nīderlande), 2023.gada 18.-22.septembris – personāla profesionālās pilnveides mobilitāte

Video saite


Pieredzes stāsti