Lekciju saraksts.


Lekciju IZMAIŅAS: 17.04.2024.

Lekciju IZMAIŅAS: 18.04.2024.


Lekciju SARAKSTS: 15.04.2024. – 19.04.2024.

Lekciju SARAKSTS: 22.04.2024. – 26.04.2024.