RTU Olaines Tehnoloģiju koledžas bibliotēkas abonētie periodiskie izdevumi 2023. gadā.

Latvijas Avīze

Sporta Avīze

Rīgas Laiks

Domuzīme

GEO

Ilustrētā Zinātne

Ilustrētā Pasaules Vēsture

Nezināmā Vēsture

Planētas Noslēpumi

Leģendas

Veselība

Mājas Viesis

Latvijas Noklusētā Pagātne