RTU Olaines Tehnoloģiju koledžas bibliotēkas abonētie periodiskie izdevumi 2024. gadā.

Latvijas Avīze

Sporta Avīze

Rīgas Laiks

Domuzīme

GEO

Ilustrētā Zinātne

Ilustrētā Pasaules Vēsture

Nezināmā Vēsture

Planētas Noslēpumi

Leģendas

Latvijas Noklusētā Pagātne

IR, Cits Medijs AS