Olaines Tehnoloģiju Koledža (RTU OTK) 2018. gada aprīlī ir noslēgusi līgumu ar Centrālo Finanšu un līgumu aģentūru par jauna ES līdzfinansēta projekta «RTU OMK ēku energoefektivitātes paaugstināšana» Nr. 4.2.1.2/17/I/008 īstenošanu.

Galvenās Projekta darbības ietver OMTK koledžas ēkas un divu dienesta viesnīcu energoefektivitātes paaugstināšana, vecot ēku fasāžu un pamatu siltināšanu.

Projekta ietvaros OMTK ir veikta ēku energosertifikācija, izstrādātas fasāžu vienkāršotās atjaunošanas apliecinājuma kartes. Turpinās darbs pie būvdarbu pakalpojumu sniedzēja atlases, kas atbilstoši Projektam veiks būvdarbus.

Projekta kopējas izmaksas ir 512 999.89 EUR.
Projekta īstenošanu plānots pabeigt līdz 2021. gada nogalei.

Informācija par projektiem laika posmā no 2017.-2019. 

Līgums_būvuzraudzība

OMTK ēku energoefektvivitāte