Vidusskolas pašnovērtējums

Pašnovērtējuma ziņojumi pa gadiem:

Pašvērtējums 2018.gads

Pašvērtējums 2019.gads