Īsā cikla profesionālā augstākā izglītība

Uzņemšana studijām 2024./2025. studiju gadā norisināsies no 1. jūlija līdz 28. augustam darba dienās no plkst. 8.30 -16.00. Pēc abpusējas vienošanās dokumentus klātienē var iesniegt darba dienās arī pēc 16.00 vai neklātienē aizpildot iesniegumu par uzņemšanu un nosūtot uz uznemsana@otk.lv

Klātienē 

(no plkst. 8.30 līdz 16.30, vai iepriekš piesakoties pa t. 26117783 vai rakstot uz e-pastu: uznemsana@otk.lv )

Neklātienē

(iesūtot dokumentus .pdf, .jpg formātā, var izmantot e-parakstu, uz e-pastu: uznemsana@otk.lv )

  1. Dokumenti par vispārējo vidējo izglītību vai profesionālo vidējo izglītību un sekmju izraksta kopijas, uzrādot dokumentu oriģinālus.
  2. Centralizēto eksāmenu latviešu valodāsvešvalodā un matemātikā, kā arī, ja ir kārtoti, tad ķīmijā un/vai fizikā un vai bioloģijā sertifikātu kopijas, uzrādot oriģinālus (ja izglītība iegūta ārvalstīs, tad AIC izsniegta izziņa par iegūtās izglītības atzīšanu Latvijā).
  3. Personu apliecinoša dokumenta kopija (pase vai ID karte), uzrādot oriģinālu;
  4. Medicīniskā izziņa.
  5. 2 fotogrāfijas (3×4 cm).
  1. Iesniegumu par uzņemšanu RTU OTK direktoram kurā norādīta izvēlētā studiju programma.
  2. Vispārējo vidējo izglītību vai profesionālo vidējo izglītību, sekmju izrakstu un centralizēto eksāmenu apliecinošu dokumentu .jpg, .pdf formātā
  3. pases datus .jpg, .pdf formātā
  4. medicīnas izziņu (izrakstu no stacionārā pacienta/ambulatorā pacienta medicīniskās kartes (veidlapa Nr.027/u)) .jpg, .pdf formātā.
  5. Fotogrāfijas .jpg, .pdf formātā
Sīkāk ar uzņemšanas noteikumiem var iepazīties ŠEIT.