Rīkojums Nr.01000 -1.1-e/317 no 23.12.2022.

RTU OTK Padomes saskaņotais un RTU rektora apstiprinātais cenrādis, spēkā no 01.01.2023.


Rekvizīti maksājumu veikšanai par maksas pakalpojumiem:

Rīgas Tehniskās universitātes aģentūra “Rīgas Tehniskās        universitātes  Olaines Tehnoloģiju koledža”

Reģ. Nr.90000032471

Banka:  Swedbank AS

BIC/S.W.I.F.T.: HABALV22

Konta numurs: LV16HABA0551054810355