SENĀTA LĒMUMS

Par RTU Olaines Tehnoloģijas koledžas maksas pakalpojumu cenrāža apstiprināšanu  2020.gadā

JAUNAIS SENĀTA LĒMUMS 2020.GADĀ