Par bibliotēku

Koledžas bibliotēka sniedz pakalpojumus studentiem, audzēkņiem, skolotājiem, lektoriem, kā arī pārējiem koledžas darbiniekiem. Visi laipni gaidīti bibliotēkā. Studiju un mācību procesā ir pieeja macību materiāliem, kā arī vēsturiski izglītojošai literatūrai, daiļliteratūrai un arī bibliotēkas abonētajiem laikrakstiem un žurnāliem. Nepieciešamie materiāli ir izmantojami uz vietas un līdzņemšanai. Bibliotēkā ir brīvpieeja datoriem, bezvadu internets, lai pieslēgtos ar savām ierīcēm. Iespēja veikt mācību darba rakstīšanu uz vietas,  skenēt materiālu, printēt un kopēt. Bibliotēkas krājumā ir 12090 iespieddarbi un 55 audiovizuālie materiāli. Bibliotēkā iespieddarbi un audiovizuālie dokumenti kataloģizēti integrētā LIIS elektroniskajā informācijas sistēmā, līdz ar to interesentiem nav piekļuves kopējā interneta tīmeklī apskatīšanai. Pašlaik  mājas lapā ir izveidots ieskats bibliotēkas tematiskajā katalogā ar aktuālākajiem bibliotēkas informācijas resursiem, kas tiks papildināts.  Bibliotēkas lietotājs var vērsties pie bibliotekāra pēc konsultācijas un palīdzības informācijas resursu meklēšanā, kā arī citos ar informācijas izguvi un kultūrizglītību saistītos jautājumos.