Erasmus mobilitāte uz Nīderlandi (2021.gada septembris – oktobris)

RTU OTK audzēkņi Jānis Ķepītis, Madara Heinberga, Janīna Lapo, un Zemgus Tauriņš un mācībspēki: Laura Žorža un Ivars Pēkainis piedalījās Eiropas Savienības finansētā Erasmus+ mobilitātes projektā „Kvalifikācijas prakses ārzemēs – ieguldījums nozares attīstībā” (Nr.2020-1-LV01-KA116-077399).

Jaunieši iepazīstināja citus jauniešus un mācībspēkus no Maltas, Čehijas un Nīderlandes ar RTU OTK, Latvijas kultūru un arī informēja par dzeramā ūdens un notekūdeņu situāciju un kvalitāti Latvijā. Tika veikti laboratorijas darbi, pārbaudot notekūdeņu paraugus uz vietas dabīgos apstākļos. Te, eksakto zinātņu specialitātēs pielieto “Learning by doing” (latv. “Mācīties, darot”) principu.

Šodien visi audzēkņi apguva programmēšanu ar programmu ARDUINO, tad sadaloties četrās grupās sagatavoja ūdens attīrīšanas iekārtas, kurām jau pirmdien veiks programmēšanu ar ARDUINO programmu un veiks arī kvalitātes mērījumus.

Erasmus mobilitāte uz Vāciju (2022.gada februāris-marts)

Laika posmā no 20.04.2022. līdz 09.05.2022. Erasmus+ mobilitātes projekta ietvaros “Kvalifikācijas prakses ārzemēs – ieguldījums nozares attīstībā” (2020-1-LV01-KA116-077399) RTU OTK profesionālās vidusskolas audzēkņi izgāja kvalifikācijas praksi Schulcentrum der Sekundarstufe II Utbremen – Euroschule.
Audzēkņi atzīmē, ka Erasmus+ projekta laikā apguva daudz un dažādas metodes, ar kurām pirms tam nebija strādājuši, piem., kā veidot PCR barotnes, kā strādāt un veikt Delvo-Test uz piena antibiotikām un strādāt ar Ātrās olbaltumvielu šķidruma hromatogrāfijas (FPLC) sistēmu, apguva darbu ar atomu absorbcijas spektafotometriju, veica visdažādākās hromatogrāfijas metodes, neaizmirstot arī pamatlietas vispārīgajā laboratoriju darbā (šķīdumu gatavošana, svēršana, iekārtu kalibrācija, vispārēja gatavošanās pirms laboratorijas darba) un vēl attīstīja savas esošās laboratorijas prasmes.

Vēl Eramus+ sniedza iespēju izpētīt Vācijas pilsētu Brēmeni, kurai ir ļoti bagāta vēsture un vēsturiskas, skaistas ēkas. Audzēkņi šodien ir atgriezušies Latvijā un minēja, ka šī viņiem bija fantastiska iespēja uzlabot gan savas biotehnoloģiskās, analītiski ķīmiskās prasmes un zināšanas, gan redzēt un uzzināt daudz ko jaunu gan profesionālajā, gan kultūras jomā.
Erasmus+ projekts neapšaubāmi bija arī lieliska iespēja gan uzlabot savas angļu valodas zināšanas, gan iemācīties kādus jaunus vācu vārdiņus, kā arī satikt jaunus un neaizmirstamus draugus.
Kā minēja audzēkņi – neviens nezinājām kā viss sanāks un izdosies, jo šī mums bija pirmā reize uz tik ilgu laiku ārpus mūsu ierastās vides, un profesionālo terminu lietošana angļu valodā, taču viss sanāca vēl labāk, kā jebkad varējām iedomāties. Esam pateicīgi par iegūto pieredzi un pieredzēto Vācijā (Brēmenē) ERASMUS + projekta ietvaros.

#RTU_OTK

#Erasmuspluslv

#Bremene

#ShulzentrumderSekundarstufeIIUtbremen

Erasmus mobilitātes pēcpusdiena (2022.gada jūnijs)

Erasmus+ mobilitātes projekta „Kvalifikācijas prakses ārzemēs – ieguldījums nozares attīstībā” (Nr.2020-1-LV01-KA116-077399) ietvaros, lai nodrošinātu atgriezenisko saiti ar mobilitātes dalībniekiem pēc mobilitātes, vakar 15.06.2022. tika organizēta “Erasmus mobilitātes pēcpusdiena”, kurā piedalījās RTU OTK pedagogi un citu kursu profesionālās vidusskolas audzēkņi. Mobilitātēs bijušie dalībnieki (2021.gada septembrī-oktobrī un 2022.gada aprīlī-maijā) prezentēja gan vietu, uz kuru devās mobilitātē, gan pielietotās iekārtas, tehnoloģijas un analīžu metodes, kā arī ieguvumus un novērotos trūkumus, lai nākotnē tādi nerastos. Visi dalībnieki saņēma Europass Mobility sertifikātus. Erasmus+ projekts tika īstenots ar Eiropas Savienības līdzfinansējumu.

“Erasmus mobilitātes pēcpusdiena” tika plānota, lai nākamos Erasmus+ projektos iedrošinātu pieteikties citus profesionālās vidusskolas audzēkņus un profesionālo priekšmetu skolotājus.

Erasmus mobilitāte uz Nīderlandi (2022.gada septembris – oktobris)

..un tā jau pašā svētdienas rīta agrumā sākās profesionālās izglītības ceļojums pretī jauniem izaicinājumiem!
Paldies audzēkņu vecākiem, kas palīdzēja nogādāt mūsu audzēkņus Martu Miglinieci, Aleksandramu Ķergalvi, Gvido Šteimani un Ivanu Samočornovu, un profesionālo priekšmetu skolotāju Viktoru Viborniju Rīgas lidostā svētdienas rītā jau plkst.5.45 . Izlidošana no Rīgas lidostas uz Amsterdamu un tālāks transfērs uz Leuvardenu (Leeuwarden) Nīderlandē bija kā pēc labākās receptes saplānots!
Šī ir otrā grupa, kura īstenojot RTU Olaines Tehnoloģiju koledžas Erasmus+ mobilitātes projektu „Kvalifikācijas prakses ārzemēs – ieguldījums nozares attīstībā” dodas pie sadarbības partneriem uz Friesland koledžu. Erasmus+ projekts tiek īstenots ar Eiropas Savienības līdzfinansējumu.
Lai veiksmīga stažēšanās tepat – Eiropā!
#Erasmuspluslv #prakse

Erasmus mobilitāte uz Maltu (2023.gada februāris)

Erasmus+ mobilitātes projekta „Kvalifikācijas prakses ārzemēs – ieguldījums nozares attīstībā” (Nr.2020-1-LV01-KA116-077399) ietvaros četras audzēknes: Darja Bernikova, Loreta Samanta Brakovska, Poļina Kuzmina un Kristīne Podeļska, kuras kā savu pirmo specialitāti izvēlējušies Analītiskās ķīmijas tehniķis un skolotājs Ivars Pēkainis ir ceļā uz Maltu (Paola). Trīs nedēļas, Eiropas Savienības līdzfinansētajā projektā, audzēknes stažēsies Malta College of Arts Science and Technology (MCAST) laboratorijās nostiprinot esošās prasmes un apgūs jaunas zināšanas par kvalitātes nodrošināšanu un kvalitātes kontroli, u.c.