RTU Olaines Tehnoloģiju koledža saskaņā ar Ministru kabineta 2020. gada 14. jūlija noteikumiem Nr. 445 «Kārtība, kādā iestādes ievieto informāciju internetā» (turpmāk – noteikumi Nr. 445) apņemas savu tīmekļvietni veidot piekļūstamu.

Šis piekļūstamības paziņojums attiecas uz: Rīgas Tehniskās universitātes tīmekļvietni www.otk.rtu.lv

Tīmekļvietnei veikts vienkāršotais piekļūstamības izvērtējums. Izmantotā metode – VARAM sagatavotās «Vadlīnijas iestāžu tīmekļvietnēm noteikto piekļūstamības prasību ievērošanas ietekmes izvērtēšanai un nesamērīgā sloga pamatošanai».

Cik piekļūstama ir šī tīmekļvietne?

RTU Olaines Tehnoloģiju koledža tīmekļvietne daļēji atbilst noteikumiem Nr. 445 turpmāk minēto iemeslu dēļ.

Neatbilstība prasībām, kas minētas noteikumos Nr. 445

  • Dažiem attēliem trūkst alternatīvā teksta, līdz ar to cilvēki, kuri izmanto ekrānlasītāju, nevar piekļūt informācijai.
  • Dažās ievadformās navigācija tikai ar klaviatūru nav iespējama.
  • Nav krāsu kontrasti. Var tikai ar datora iestatījumiem mainīt spilgtumu.
  • Daļēja teksta izmēru maiņa – var ar tastatūru palielināt vai samazināt.
  • Pilnīga piekļūstamība no tastūras neizpildās – neiezīmējas ar tab attiecīgās vietas.
  • Lapas struktūru ir grūti uztvert.

Šī tīmekļvietne pēdējo reizi tika izvērtēta 29.05.2023. Izvērtēšanu veica Vladislavs Maskaļonoks un Inga Vika.

Izvērtējumu apliecinošs dokuments: Izvērtēšanas protokola veidlapa (2. pielikums) (.PDF)

Piekļūstamības alternatīvas
Lai piekļūtu visam tīmekļvietnes saturam ar tastatūru, aicinām izmantot saiti augšējā izvēlnē Lapas karte.

Lai saņemtu saturu, kas šobrīd nav piekļūstams, citā formātā, piedāvājam rakstīt e-pastā web@otk.lv vai zvanīt 67962141.

Atsauksmēm un saziņai
Mēs nepārtraukti cenšamies uzlabot šīs tīmekļvietnes piekļūstamību.

Ja Jūs konstatējat kādas problēmas vai nepilnības, kas nav minētas šajā paziņojumā vai vēlaties saņemt nepiekļūstamo saturu citā formātā, sazinieties ar mums: web@otk.lv vai zvanīt 67962141.

Mēs izskatīsim Jūsu pieprasījumu un sniegsim atbildi.

Sūdzību iesniegšana
Pārraugošajā iestādē atbildīgais ir Datu aizsardzības speciālists Agnese Bišmeistare, 67962141, datuspecialists@otk.lv.

Ziņas par paziņojuma sagatavošanu
Šis paziņojums pirmo reizi tika sagatavots 29.05.2023.

Struktūrvienības vadītāja Inga Vika, Tālr.: 26117749, e-pasts: macibudala@otk.lv

Datortīklu administrators Vladislavs Maskļonoks, Tālr.: 67962141, e-pasts: web@otk.lv