Stundu skaits: 370

Alga par slodzi: 930.00

Piedāvātā slodze: 0.35

Nepieciešamā izglītība: Ķīmijas skolotājs,  ķīmiķis

Darba pienākumi: Īstenot izglītības programmu konkrētajā mācību priekšmetā atbilstoši Valsts izglītības standartam.

Izglītība atbilstoši 11. 09.2018. Ministru kabineta noteikumiem Nr. 569 “Noteikumi par pedagogiem nepieciešamo izglītību un profesionālo kvalifikāciju un pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kārtību”.

CV  iesūtīt uz e-pastu: macibudala@otk.lv

Vairāk informācijas: 26117749

Stundu skaits: 921

Alga par slodzi: 930.00

Piedāvātā slodze: 0.85

Nepieciešamā izglītība: Ķīmijas skolotājs,  ķīmiķis-analītiķis

Darba pienākumi: Īstenot izglītības programmu konkrētajā mācību priekšmetā atbilstoši Valsts izglītības standartam.

Izglītība atbilstoši 11. 09.2018. Ministru kabineta noteikumiem Nr. 569 “Noteikumi par pedagogiem nepieciešamo izglītību un profesionālo kvalifikāciju un pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kārtību”.

CV  iesūtīt uz e-pastu: macibudala@otk.lv

Vairāk informācijas: 26117749

Ar visām RTU vakancēm ir iespējams iepazīties CV Online portālā.