Stundu skaits: 438

Alga par slodzi: saskaņā ar tarifikāciju

Piedāvātā slodze: 0.44

Nepieciešamā izglītība:  Atbilstoši 11. 09.2018. Ministru kabineta noteikumiem Nr. 569 “Noteikumi par pedagogiem nepieciešamo izglītību un profesionālo kvalifikāciju un pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kārtību”.

Mācību priekšmets / modulis/ moduļa daļa:

  • Dabaszinības
  • Fizika I

Darba pienākumi: Īstenot izglītības programmu konkrētajā mācību priekšmetā atbilstoši Valsts izglītības standartam.

Izglītība atbilstoši 11. 09.2018. Ministru kabineta noteikumiem Nr. 569 “Noteikumi par pedagogiem nepieciešamo izglītību un profesionālo kvalifikāciju un pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kārtību”.

CV  iesūtīt uz e-pastu: macibudala@otk.lv

Vairāk informācijas: 26117749

Stundu skaits: 370

Alga par slodzi: saskaņā ar tarifikāciju

Piedāvātā slodze: 0.3

Nepieciešamā izglītība:  Atbilstoši 11. 09.2018. Ministru kabineta noteikumiem Nr. 569 “Noteikumi par pedagogiem nepieciešamo izglītību un profesionālo kvalifikāciju un pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kārtību”.

Mācību priekšmets / modulis/ moduļa daļa:

  • Biotehnoloģiskās ražošanas procesi
  • Modernās biotehnoloģijas pamati

Darba pienākumi: Īstenot izglītības programmu konkrētajā mācību priekšmetā atbilstoši Valsts izglītības standartam.

Izglītība atbilstoši 11. 09.2018. Ministru kabineta noteikumiem Nr. 569 “Noteikumi par pedagogiem nepieciešamo izglītību un profesionālo kvalifikāciju un pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kārtību”.

CV  iesūtīt uz e-pastu: macibudala@otk.lv

Vairāk informācijas: 26117749

Stundu skaits: 110

Alga par slodzi: saskaņā ar tarifikāciju

Piedāvātā slodze: 0.1

Nepieciešamā izglītība:  Atbilstoši 11. 09.2018. Ministru kabineta noteikumiem Nr. 569 “Noteikumi par pedagogiem nepieciešamo izglītību un profesionālo kvalifikāciju un pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kārtību”.

Mācību priekšmets / modulis/ moduļa daļa:

  • Biotehnoloģiskās ražošanas iekārtu ekspluatācija

Darba pienākumi: Īstenot izglītības programmu konkrētajā mācību priekšmetā atbilstoši Valsts izglītības standartam.

Izglītība atbilstoši 11. 09.2018. Ministru kabineta noteikumiem Nr. 569 “Noteikumi par pedagogiem nepieciešamo izglītību un profesionālo kvalifikāciju un pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kārtību”.

CV  iesūtīt uz e-pastu: macibudala@otk.lv

Vairāk informācijas: 26117749

Rīgas Tehniskās universitātes aģentūra “Rīgas Tehniskās universitātes  Olaines Tehnoloģiju koledža” aicina darbā: angļu valodas skolotājs/a 

Stundu skaits: 700

Alga par slodzi: saskaņā ar tarifikāciju

Piedāvātā slodze: 0.8

Nepieciešamā izglītība:  Atbilstoši 11.09.2018. Ministru kabineta noteikumiem Nr. 569 “Noteikumi par pedagogiem nepieciešamo izglītību un profesionālo kvalifikāciju un pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kārtību”.

Mācību priekšmets: Angļu valoda

Darba pienākumi: Īstenot izglītības programmu konkrētajā mācību priekšmetā atbilstoši Valsts izglītības standartam.

CV  iesūtīt uz e-pastu: vidusskola@otk.lv

Vairāk informācijas: 26117749

Ar visām RTU vakancēm ir iespējams iepazīties CV Online portālā.