2019.gads

Nr.OMTK 2018/9/ERAF

Līgums

Nolikums būvuzraudzībā

Līgums  id.Nr. OMTK2018/2018/02/ERAF par būvekspertīzes veikšanu

“Būvekspertīzes veikšana būvprojektam “Olaines Mehānikas un tehnoloģijas koledžas 1. un 2.stāva mācību telpu pārbūves būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība, ēkas kadastra Nr.80090020801001″”, id.Nr. OMTK2018/2018/02/ERAF

Līgums

Lēmums ekspertīze

Līgums ekspertīze

OMTK būvekspertīze

Nolikums būvuzraudzībā

2018.gads

Nr.OMTK 2018/9/ERAF

NOLIKUMS

OMTK2018/2018/02/ERAF

„Būvekspertīzes veikšana būvprojektam

“Olaines Mehānikas un tehnoloģijas koledžas 1. un 2.stāva mācību telpu pārbūves

būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība, ēkas kadastra Nr. 80090020801001””

NOLIKUMS

2017.gads

IDN Nr.OMTK 2017/02/ERAF

Iepirkuma līgums

IEPIRKUMA PROCEDŪRAS ZIŅOJUMS 2017. gada 22.novembris

Studiju mācību vides uzlabošana Olaines Mehānikas un tehnoloģiju koledžā

Līguma projekts projektēšanai un autoruzraudzībai

Norādījumi laboratorijas tehnoloģiju aprīkojumam

ATKLĀTA KONKURSA NOLIKUMS

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA