Par mums

Misija: 

Sagatavot profesionālus, augstas raudzes speciālistus Latvijas ķīmijas, farmācijas, biotehnoloģijas, vides, pārtikas un to saskarnozarēs ilgtspējīgā un kvalitatīvā izglītības procesā modernu tehnoloģiju vidē izglītības programmās ar augstu pievienoto vērtību.  

Vīzija: 

Izglītības iestādes darbības izcilība, mērķtiecīgi virzot iestādes institucionālo attīstību līdz tiks sasniegts izcilības centram atbilstošs līmenis, īstenojot ilgtspējīgu izglītības pakalpojumu piedāvājumu. 

Vērtības: 

  • izcila kvalitāte
  • mērķtiecīga izaugsme
  • profesionāla atbildība
  • savstarpēja uzticēšanās
  • patīkama darba vide

Stratēģija: 

OTK STRATĒĢIJA