DIREKTORE

Dace Vilkena

Tālr.: 25623747

e-pasts: director@otk.lv

KOLEDŽAS DIREKTORA VIETNIEKS STUDIJU UN PĒTNIECĪBAS DARBĀ

Uģis Rusmanis

Tālr.: 26117783

e-pasts: koledza@otk.lv

STUDIJU DAĻAS VADĪTĀJA

Laila Falaļejeva

Tālr.: 26117783

e-pasts: studijudala@otk.lv

STRUKTŪRVIENĪBAS VADĪTĀJA

Inga Vika

Tālr.: 26117749

e-pasts: macibudala@otk.lv

STRUKTŪRVIENĪBAS VADĪTĀJA VIETNIECE MĀCĪBU UN

PROFESIONĀLĀS IZGLĪTĪBAS DARBĀ

Svetlana Mitrofanova

Tālr.: 26117749

e-pasts vidusskola@otk.lv

LIETVEDE

Ilvija Rimeika

Tālr.: 67962141

e-pasts: olaineskoledza@otk.lv

GALVENĀ GRĀMATVEDE

Inese Abrina

Tālr.: 67963733

e-pasts: gramatvediba@otk.lv

SAIMNIECĪBAS VADĪTĀJA

Margarita Solovjova

Tālr.: 29485364

e-pasts: kanceleja@otk.lv

LABORATORIJAS VADĪTĀJA

Aleksandra Pihurko

Tālr.: 25623747

e-pasts: laboratorija@otk.lv

E-adrese

RTU Olaines Tehnoloģiju koledža nodrošina ar drošu elektronisku parakstu parakstītu elektronisko dokumentu saņemšanu, izmantojot elektronisko pastu. Papildu informācija par e-parakstu.

Rekvizīti

Rīgas Tehniskās universitātes aģentūra «Rīgas Tehniskās universitātes Olaines Tehnoloģiju koledža»

Zeiferta iela 2, Olaine, Olaines novads, LV-2114

Reģ. Nr. 90000032471

Banka: Valsts Kase

Bankas kods: TRELLV22

Konta numurs: LV24TREL970023304000B