DIREKTORE

Inguna Granta

Tālr: 22815125

e-pasts: director@otk.lv

STUDIJU DAĻA (augstākā izglītība)

Ilze Apsīte

Tālr: 26117783

e-pasts: studijudala@otk.lv

Uģis Rusmanis

Tālr: 26117783

e-pasts: koledza@otk.lv

MĀCĪBU DAĻA (profesionālā izglītība)

Jeļena Pisarjonoka

Tālr.: 26117749

e-pasts: macibudala@otk.lv

Renāte Miloševska

Tālr.: 26117749

e-pasts: macibudala@otk.lv

Alina Jerjomenko

Tālr.: 26117749

e-pasts: vidusskola@otk.lv

GRĀMATVEDĪBA

Inese Abrina

Tālr: 67963733

e-pasts: gramatvediba@otk.lv

Antoņina Juzupanova

Tālr: 67963733

e-pasts: gramatvediba@otk.lv

SAIMNIECĪBAS VADĪTĀJA

Svetlana Dabašinska

Tālr: 29485364

e-pasts: kanceleja@otk.lv

LIETVEDE

Natālija Romancova

Tālr: 67962141

e-pasts: olaineskoledza@otk.lv

SEKRETĀRE

Inese Dzene

Tālr: 25623747

e-pasts: sekretare@otk.lv

Rekvizīti

Rīgas Tehniskās universitātes aģentūra «Rīgas Tehniskās universitātes Olaines Tehnoloģiju koledža»

Zeiferta iela 2, Olaine, Olaines novads, LV-2114

Reģ. Nr.90000032471

Banka:  Swedbank AS

BIC/S.W.I.F.T.: HABALV22

Konta numurs: LV16HABA0551054810355

E-adrese Gadījumos, kad nepieciešams nodot fiziskās personas datus, komercinformāciju vai citu aizsargājamu informāciju lūgums izmantot saziņai E-adreses kanālu.

Portāla Latvija.lv pakalpojums «Priekšlikuma, sūdzības, jautājuma vai lūguma iesniegšana» – izmantojams, lai izteiktu Iesnieguma likumā paredzēto priekšlikumu, sūdzību, jautājumu vai lūgumu iestādes pārvaldītajā jomā, tai skaitā, par iestādes darbu.

RTU Olaines Tehnoloģiju koledža sniegto pakalpojumu pieteikšanai lūgums izmantot iestādes oficiālo e-adresi.

Iepazīties ar e-adreses funkcionalitāti un priekšrocībām: 

RTU Olaines Tehnoloģiju koledža nodrošina ar drošu elektronisku parakstu parakstītu elektronisko dokumentu saņemšanu, izmantojot elektronisko pastu. Papildu informācija par e-parakstu.