DIREKTORE

Dace Vilkena

Tālr.: 25623747

e-pasts: director@otk.lv

KOLEDŽAS DIREKTORA VIETNIEKS STUDIJU UN PĒTNIECĪBAS DARBĀ

Uģis Rusmanis

Tālr.: 26117783

e-pasts: koledza@otk.lv

STUDIJU DAĻAS VADĪTĀJA

Lāsma Balceraite

Tālr.: 26117783

e-pasts: studijudala@otk.lv

PROFESIONĀLĀS AUGSTĀKĀS IZGLĪTĪBAS PROGRAMMU VADĪTĀJA

Ilze Apsīte

Tālr.: 25623747

e-pasts: programmas@otk.lv

STRUKTŪRVIENĪBAS VADĪTĀJA

Inga Vika

Tālr.: 26117749

e-pasts: macibudala@otk.lv

STRUKTŪRVIENĪBAS VADĪTĀJA VIETNIECE MĀCĪBU UN

PROFESIONĀLĀS IZGLĪTĪBAS DARBĀ

Svetlana Mitrofanova

Tālr.: 26117749

e-pasts vidusskola@otk.lv

LIETVEDE

Ilvija Rimeika

Tālr.: 67962141

e-pasts: olaineskoledza@otk.lv

GALVENĀ GRĀMATVEDE

Inese Abrina

Tālr.: 67963733

e-pasts: gramatvediba@otk.lv

SAIMNIECĪBAS VADĪTĀJA

Margarita Solovjova

Tālr.: 29485364

e-pasts: kanceleja@otk.lv

Rekvizīti

Rīgas Tehniskās universitātes aģentūra «Rīgas Tehniskās universitātes Olaines Tehnoloģiju koledža»

Zeiferta iela 2, Olaine, Olaines novads, LV-2114

Reģ. Nr. 90000032471

Banka: Valsts Kase

Bankas kods: TRELLV22

Konta numurs: LV24TREL970023304000B

E-adrese Gadījumos, kad nepieciešams nodot fiziskās personas datus, komercinformāciju vai citu aizsargājamu informāciju lūgums izmantot saziņai E-adreses kanālu.

Portāla Latvija.lv pakalpojums «Priekšlikuma, sūdzības, jautājuma vai lūguma iesniegšana» – izmantojams, lai izteiktu Iesnieguma likumā paredzēto priekšlikumu, sūdzību, jautājumu vai lūgumu iestādes pārvaldītajā jomā, tai skaitā, par iestādes darbu.

RTU Olaines Tehnoloģiju koledža sniegto pakalpojumu pieteikšanai lūgums izmantot iestādes oficiālo e-adresi.

Iepazīties ar e-adreses funkcionalitāti un priekšrocībām: 

RTU Olaines Tehnoloģiju koledža nodrošina ar drošu elektronisku parakstu parakstītu elektronisko dokumentu saņemšanu, izmantojot elektronisko pastu. Papildu informācija par e-parakstu.