Cenu aptaujas 2020. gads

iepirkuma identifikācijas numurs:

Iepirkuma nosaukums:

 Dokumenti

Papildus informacija 

RTU OTK 2020/01

RTU aģentūras “Rīgas Tehniskās universitātes Olaines Tehnoloģiju koledža” 2019. un 2020.gada pārskatu revīzijas pakalpojumi

 Sludinājums

Revidenta darba uzdevums

   Revidenta pieteikums

 Pieteikumu iesniegšanas termiņš pagarināts līdz 17.01.2020.

 

Lēmums_revidents

“OMTK ēku fasāžu vienkāršotas atjaunošanas būvuzraudzība Olainē, Zeiferta ielā 2”

Uzaicinājums_ERAF_būvuzraudziba

Piedāvājuma forma

_CA_būvuzraudzība

 

     

 

 

Lēmums _būvuzraudzība

 _

Cenu aptauja par elektroenerģijas piegādi 

Uzaicinājums_elektroenergija

 

Lēmums _elektrība