ERASMUS+ pieredze Maltā

No 19.oktobra līdz 4.novembrim RTU Olaines Tehnoloģijas koledžas audzēknes Sonora Stepiņa, Laila Smirnova, Sintija Dzirne, Monta Bajāre ar pasniedzējiem Ivaru Pēkaini un Aigaru Pisarjonoku devās Erasmus+ mobilitātes projektā uz Maltu.

Audzēknes un pasniedzējus sirsnīgi uzņēma skola ”Malta College of Arts, Science and Technology” (MCAST). Projekta laika dalībniekiem bija iespēja kļūt par šīs skolas audzēkņiem un kopā ar pārējiem skolēniem piedalīties gan lekcijās, gan laboratorijas darbos. Piedaloties stundās, varēja atkārtot savas zināšanas no RTU OTK mācītā, izmantot dažādas ierīces, kuras nav lietotas citur, taisīt bio plastmasu, uzzināt noderīgu informāciju par atkritumu šķirošanu un citām ar ķīmiju saistītam nozīmīgām nozarēm.
Pieredzes apmaiņas brauciena laikā bija iespēja apmeklēt vīna un alus ražotnes, kurās pastāstīja par visiem posmiem ražošanas procesā līdz pat gataviem galaproduktiem. Bija iespēja iepazīties arī ar pašiem uzņēmumiem, iekārtām un produktiem. Alus ražošanas uzņēmumā ciemiņi uzzināja daudz informāciju tieši par ūdens attīrīšanas procesiem Maltā, noslēgumā visi saņēma sirsnīgas dāvanas no paša uzņēmuma. Projekta dalībnieki ļoti novērtē un saka lielu paldies visiem par ieguldīto, lai iepazīstinātu latviešus ar savu ražošanas industriju.
Pateicamies visiem MCAST pasniedzējiem, darbiniekiem un studentiem par vislabāko un sirsnīgāko uzņemšanu skolā, kā arī paldies RTU OTK Erasmus+ koordinatoram Ivaram Pēkainim par iespēju doties pieredzes apmaiņas braucienā!
Erasmus+ projekts tika īstenots ar Eiropas Savienības līdzfinansējumu.