Ārpusstundu aktivitātes

Audzēkņu pašpārvaldes darbu koordinē struktūrvienības vadītājs. Pašpārvalde organizē pasākumus, balles, dažādus erudīcijas un orientēšanās pasākumus, kā arī kopā ar sporta organizatoru tiek rīkotas dažādas sporta aktivitātes, kurās aicināts piedalīties ikviens interesents. Audzēkņu pašpārvaldes rīkotie pasākumi notiek vismaz 1x mēnesī.

Vairāk līdzi pasākumiem un jaunumiem no Audzēkņu pašpārvaldes var sekot Instagram kontā: @otk_pasparvalde .

Ansambļa pirmsākumi meklējami 2008.gadā. «Skandijā» aicināts ikviens izglītības iestādes dziedāt gribētājs. Ansamblis regulāri piedalās novada un valsts mēroga pasākumos, kuros prezentē sevi un izglītības iestādi. Ansamblis ir piedalījies Latvijas Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkos, profesionālās izglītības iestāžu audzēkņu radošajos pasākumos «Radi, rādi, raidi!» u.c.

Sporta organizatores vadībā izglītības iestādē tiek rīkoti un organizēti dažādi pasākumi. Gan volejbola, basketbola un futbola turnīri, gan orientēšanās sacensības un jautrās stafetes! Audzēkņiem, pēc stundām brīvajā laikā, ir iespēja apmeklēt trenažieru zāli, vingrot un uzlabot savu fizisko veselības stāvokli sporta organizatores vadībā. RTU Olaines Tehnoloģiju koledžas audzēkņi un pedagogu kolektīvs ik gadu piedalās Tet Riga maratonā, taku skrējienos (Stirnu Buks, Noskrien ziemu) u.c. valstiska mēroga pasākumos.

Audzēkņiem pēc stundām tiek dota iespēja izkustēties ne tikai sporta pasākumos, bet arī dejās. Dejas notiek divas reizes nedēļā. Deju repertuārs plašs – no tautas dejām līdz modernajām.

Click here to add your own text

Click here to add your own text