Budžeta informācija

Informācija par amatpersonu un darbinieku mēnešalgas apmēru sadalījumā pa amatu grupām.

Sakarā ar to, ka no 2019. gada iestādes tāmes sagatavo elektroniski Valsts kases e-plānu un e-tāmju sadaļā, iestādes mājas lapā sadaļā «Budžeta informācija» tiek publicēta saite uz kopējo Valsts kases izveidoto datubāzi, kur ir pieejamas visas aktuālās valsts budžeta tāmes:

Aktuālās valsts budžeta tāmes