Strādājošie var izvēlēties kādu no 197 izglītības programmām. Pieteikties mācībām īpaši aicināti nodarbinātie, kuri vēlas apgūt digitālās prasmes pamata līmenī.

Lai pēc iespējas plašākam nodarbināto skaitam sniegtu iespēju apgūt dažāda līmeņa digitālās prasmes, pieteikšanās Eiropas Savienības (ES) fondu pieaugušo izglītības projekta “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide” pēdējai, 9. kārtai, ir pagarināta līdz 24. aprīlim.

Šajā mācību kārtā īpaši aicināti pieteikties tie nodarbinātie, kas vēlas apgūt digitālo prasmju pamatus. 13 izglītības programmas, kas atbilst digitālo prasmju pirmajam pamata līmenim, ir izstrādātas cilvēkiem bez priekšzināšanām, un to ietvaros nodarbinātie var apgūt tādas prasmes kā patstāvīga datora lietošana, tekstu apstrāde, prezentāciju veidošana un interneta lietošana. Apgūt pirmā pamata līmeņa digitālās prasmes piedāvā izglītības iestādes Rīgā, Liepājā, Daugavpilī, Ventspilī, Rēzeknē, Jēkabpilī, Krāslavā, Ludzā, Preiļos, Bauskā, Tukumā un Saldū.

Savukārt nodarbinātie ar priekšzināšanām var pilnveidot savas prasmes kādā no 26 digitālo prasmju otrā pamata līmeņa izglītības programmām. Plašajā piedāvāto prasmju lokā ir tādas tēmas kā e-pakalpojumi, elektroniskais paraksts un elektroniskā identitāte, digitālie komunikācijas kanāli un rīki.

Apgūt digitālās prasmes pamata, vidējā un augstākā līmenī devītajā kārtā piedāvā 44 izglītības iestādes visā Latvijā. Ir būtiski pievērst uzmanību izglītības programmu īstenošanas vietai, jo mācības digitālo pamata prasmju apgūšanai galvenokārt tiks īstenotas klātienē. Nodarbinātie no mājsaimniecībām, kurām piešķirts maznodrošinātas vai trūcīgas mājsaimniecības statuss, varēs saņemt atbalstu transporta izdevumu segšanai, lai nokļūtu uz mācību norises vietu.

Pēdējā pieteikšanās kārta

Apgūt jaunas zināšanas un prasmes ar 90 % līdzfinansējumu no Eiropas Savienības šī projekta ietvaros varēs pēdējo reizi. Izvēloties mācīties profesionālās pilnveides izglītības programmās, studiju moduļos vai studiju kursos, strādājošā līdzmaksājums ir 10% no mācību maksas. Nodarbinātām personām no trūcīgām vai maznodrošinātām mājsaimniecībām mācības ir bez maksas.

Līdzīgi kā iepriekšējās kārtās, arī šajā pieteikties mācībām var strādājoši un pašnodarbināti iedzīvotāji vecumā no 25 gadiem ar pabeigtu vai nepabeigtu izglītību, jaunie vecāki, kas atrodas bērna kopšanas atvaļinājumā un ir saglabājuši darba attiecības, kā arī strādājošie pensionāri.

Katrs strādājošais projekta laikā var mācīties divas reizes neatkarīgi no pieteikšanās kārtu skaita, taču jāņem vērā, ka vienlaicīgi iespējams mācīties tikai vienā izglītības programmā. Arī šajā, pēdējā uzņemšanas kārtā katrs mācību dalībnieks var pieteikties tikai vienai izglītības programmai. Augsta pieteikumu skaita gadījumā nodarbinātie vecumā no 45 gadiem ar zemu vai darba tirgum nepietiekamu izglītības līmeni saņem priekšrocības uzņemšanā.

Pieteikšanās 9. kārtā ilgs līdz 24. aprīlim. Mācību grupu komplektēšana plānota no 16. maija, un mācības notiks ne ilgāk kā līdz 31. oktobrim. Plašāka informācija par uzņemšanas nosacījumiem, mācību un atbalsta iespējām, kā arī izglītības programmu saraksts ir pieejams mājaslapā www.macibaspieaugusajiem.lv.

Par projektu:

ES fondu projekta “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide” jeb Mācību pieaugušajiem mērķis ir pilnveidot nodarbināto personu profesionālo kompetenci, lai laikus novērstu darbaspēka kvalifikācijas neatbilstību darba tirgus pieprasījumam, veicinātu strādājošo konkurētspēju un darba produktivitātes pieaugumu. To finansē Eiropas Sociālais fonds un Latvijas valsts, ieguldot vairāk nekā 45 miljonus eiro. Projektu no 2017. līdz 2023. gada beigām īsteno Valsts izglītības attīstības aģentūra sadarbībā ar Latvijas pašvaldībām, izglītības iestādēm un Nodarbinātības valsts aģentūru.

Iespēja apgūt digitālās prasmes Mācību pieaugušajiem projekta 9. kārtas ietvaros notiek Eiropas Savienības prasmju gada (#EuropeanYearOfSkills) ietvaros.

Sākot ar 2023.gada 4.aprīli tiek uzsākta pieteikšanās ESF projekta “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide” vai Mācībām pieaugušajiem 9. kārtai. Pieteikšanās noslēdzas 18.aprīlī.

Kurss “Datorika”

Devītajā pieteikšanās kārtā piedāvātajās izglītības programmās var pieteikties strādājošie un pašnodarbinātie iedzīvotāji vecumā no 25 gadiem ar pabeigtu vai nepabeigtu izglītību, jaunie vecāki, kas atrodas bērna kopšanas atvaļinājumā un ir saglabājuši darba attiecības, kā arī strādājošie pensionāri.

Īpaši aicināti pieteikties sociālā riska grupu nodarbinātie ar zemu vai darba tirgum nepietiekamu izglītības līmeni.

Izvēlēties izglītības programmu un pieteikties mācībām var interneta vietnē www.macibaspieaugusajiem.lv.

Kursa apmeklētāja līdzmaksājums par kursiem ir 10% no kursa maksas.

Mācību  maksa:

  • mācību izmaksas profesionālās pilnveides izglītības programmu un studiju kursa apguvē 90% apmērā sedz ES fondi un valsts, 10% ir strādājošā līdzmaksājums.
  • strādājošām personām no maznodrošinātām vai trūcīgām mājsaimniecībām mācības ir bez maksas.

Apgūsti kursu “Datorika”, galvenās tēmas tajā:

  • drošs darbs digitālajā vidē (kiberdrošības pamati);
  • lietojumprogrammu un WEB bāzētu programmu funkcionālās iespējas;
  • digitālā komunikācija;
  • vispasaules Tīmekļa iespējas informācijas meklēšanai, informācijas apmaiņai.

Kursa norise: klātienē. Zeiferta iela 2, Olaine, Olaines novads, LV-2114

Kurss notiks: darba dienu vakaros un brīvdienās.

Kursa kopējais stundu skaits: 80 stundas.

Kursanta līdzmaksājums: 36,00 euro

Nenokavē – dalībnieku skaits grupā ir ierobežots!

“3-2-1 – PIESAKIES!”

Saziņai par projekta “Mācības pieaugušajiem” 9.kārtu:

📩 studijudala@otk.lv

📞  +(371) 26117783, +(371) 25623747

No 3.-5.martam starptautiskajā izstāžu centrā Ķīpsalā norisinājās izglītības iestāžu izstāde “SKOLA 2023”!

Arī mēs, RTU Olaines Tehnoloģiju koledža, piedalījāmies izstādē, informējot interesentus un potenciālos studentus, audzēkņus par profesionālās izglītības iespējām Latvijā un Olainē!

Sakām LIELU PALDIES mūsu atbalstītājiem, nozares uzņēmumiem AS “GRINDEKS” un  AS “OLAINFARM” par sagādāto balvu fondu Kahoot spēļu uzvarētājiem trīs dienu garumā! Balvu saņēmējiem bija neviltots prieks un pārsteigums redzot kolosālo dāvanu maisiņu saturu.

2023. gada 3.februārī RTU Olaines Tehnoloģiju koledžu absolvēja 1.līmeņa profesionālās augstākās  studiju programmas “Biotehnoloģija” jaunie speciālisti!

Koledžas direktore Dace Vilkena izteica pateicību studentiem, viņu ģimenēm un kolēģiem, jo kopīgas pūles, ieguldītais darbs, vainagojies ar panākumiem. Diplomu saņēmēji veltīja atzinīgus vārdus mācībspēkiem, kuri rūpējušies, lai jauni speciālisti darba tirgū nonāktu ar konkurētspējīgām zināšanām un praktiskajām iemaņām.
Novēlam turpināt karjeras izaugsmi un sasniegt izvirzītos mērķus!

Piedalies Starptautiskajā pieaugušo kompetenču novērtēšanas pētījumā!

2023. gadam Olaines Tehnoloģiju koledža ir abonējusi datubāzi EBSCO.

EBSCO ir viens no pasaules lielākajiem visaptverošiem pētniecisko daudznozaru pilna teksta publikāciju apkopojumiem. Datubāzes saturs pastāvīgi tiek papildināts un tā publikāciju tematiskais aptvērums spēj nodrošināt visu svarīgāko akadēmisko studiju programmu prasības. Izmantojot EBSCO datubāzes paketi, iegūsi piekļuvi daudznozaru publikāciju kolekcijai, sākot no bioloģijas un ķīmijas līdz humanitārajām zinātnēm, no tehniskajām zinātnēm līdz zinātnēm par dzīvību. Datubāzei var piekļūt Rīgas Tehniskās universitātes Olaines Tehnoloģiju koledžas telpās un attālināti.

Par piekļuvi datubāzei:

  1. Datubāze iestādes tīklā ir pieejama bez paroles (pieslēgums uz IP), atverot saiti https://search.ebscohost.com
  2. Attālinātā pieeja no mājas datora, atverot saiti https://search.ebscohost.com un izmantojot paroli. Paroli RTU OTK audzēkņi, studenti, skolotāji un mācībspēki var saņemt individuāli bibliotēkā.

Šeit īss videomateriāls, lai palīdzētu veicināt attālinātu piekļuvi EBSCO datubāzēm:

Un divas lietotāja rokasgrāmatas un apmācības, kas iepazīstina ar EBSCOhost platformu un pamata un izvērsto meklēšanu:

2022.gada 8.decembrī tika noskaidroti Olaines novada konkursa “Jauniešu gada balva” laureāti!

Jau devīto gadu Olaines novada pašvaldība apzina aktīvākos un talantīgākos novada jauniešus un izvērtē viņu personīgos sasniegumus un ieguldījumu novada attīstībai, lai svinīgā pasākumā teiktu paldies.

Uzvarētāji tika sveikti 7 nominācijās, tajā skaitā, arī nominācijā  “Gada brīvprātīgais”, kuru ieguva mūsu 2.kursa audzēkne Agrita Kerija Medejse!

Lepojamiem un priecājamies kopā ar Agritu! Novēlam tiekties uz nākamajām virsotnēm un, protams, turpināt brīvprātīgo darbu!