Studējošie no daudzbērnu ģimenēm, bāreņi un bez vecāku apgādības palikušie jaunieši un personas ar I vai II invaliditātes grupu, vecumā līdz 25 gadiem (ieskaitot) vēl līdz 20. septembrim aicināti pieteikties sociālajai stipendijai “Studētgods”.Stipendija noteikta 160 eiro apmērā 10 mēnešus gadā.

Pēc 20.septembra pieteikumi netiks pieņemti un izskatīti.

Stipendijas piešķiršanai izvirzīti vairāki nosacījumi. Tā, centralizēto eksāmenu rezultātiem matemātikā jābūt ne zemākiem par 30%, bet latviešu valodā ne zemākiem par 40%. Savukārt studiju laikā vidējai svērtajai atzīmei jābūt 6 un augstāk, studentam jābūt sekmīgam un bez akadēmiskiem parādiem. Kritēriji tiek pārskatīti reizi semestrī.

Pieteikties stipendijai “Studētgods” var, izmantojot Latvija.lv pakalpojumu https://latvija.lv/lv/Epakalpojumi/EP223/Apraksts

Ja rodas tehniski  jautājumi, aicinām rakstīt: Studetgods@izm.gov.lv; savukārt, ja radušās neskaidrības saistībā ar “Studētgods” mērķa grupas kritērijiem, aicinām sazināties ar Sabiedrības integrācijjas fondu, rakstot: pasts@sif.gov.lv.

Plašāku informāciju un atbildes uz biežāk uzdotajiem jautājumiem meklējiet IZM tīmekļvietnē.

RTU Olaines Tehnoloģiju koledžas administrācija sirsnīgi sveic mācībspēkus, studentus un audzēkņus uzsākot jauno 2022./2023.m.g.!

Novēlam gan studentiem, gan audzēkņiem gūt jaunas zināšanas un pieredzi, kas noder ikdienā! Mācībspēkiem –  iedvesmu un izturību  visam mācību gadam!

Profesionālās vidusskolas audzēkņi savu mācību gadu uzsāks 1. septembrī, plkst.10:00 ar audzināšanas stundu. Ar nepacietību gaidām atkalsatikšanās brīdi!

Aicinām 1. kursa vecākus uz tikšanos ar administrāciju un grupu audzinātājiem RTU Olaines Tehnoloģiju koledžā, 31. augustā plkst. 16:00, 4. stāva zālē.

Olaines novada izglītības iestāžu pedagogu konferencē piedalījāmies arī mēs, RTU Olaines Tehnoloģiju koledža.

Konferencē tika apskatītas izglītības jomas aktualitātes Olaines novadā. Lekcijā tika pārrunātas caurviju prasmes un pašvadīta mācīšanās, ar paneļdiskusiju – caurviju prasmju integrēšana mācību procesā un ārpus tā. Vadības un izaugsmes trenere rosināja kā rast iekšējo spēku un ar muzikālu priekšnesumu pedagogus iedvesmoja Kaspars Zemītis. Paldies Olaines novada pašvaldībai par ierosmi jaunā mācību gada priekšvakarā.

24.augustā, RTU Olaines Tehnoloģiju koledžas sporta organizatore Inese Gibeiko devās uz Rimi Rīgas maratona Latvijas Skolu kausa 2022 apbalvošanas pasākumu.

Lepojamies, ka esam viena skola no TOP 30! Paldies sporta organizatorei par jauniešu motivāciju dalībai  un mūsu audzēkņiem-par piedalīšanos!!!

RTU  Olaines Tehnoloģiju koledža piedāvā apgūt profesionālās tālākizglītības programmas:

Šīs profesionālās kvalifikācijas ir pieprasītas darba tirgū!

Lielākie darba devēji Ķīmijas nozarē pēc darbinieku skaita 2021.gadā:

  • AS “GRINDEKS”
  • AS “Olainfarm”

Mācību  maksa:

  • mācību izmaksas profesionālās tālākizglītības programmu apguvē 95% apmērā sedz ES fondi un valsts, 5% ir strādājošā līdzmaksājums,
  • strādājošām personām no maznodrošinātām vai trūcīgām mājsaimniecībām mācības ir bez maksas.

Uzzini vairāk par pieteikšanos nosacījumiem  un citu aktuālo informāciju www.macibaspieaugusajiem.lv

Kontaktinformācija RTU OTK:  tālrunis 26117749,  e-pasts: vidusskola@otk.lv

Nāc mācīties RTU OTK un iegūsti darba tirgū pieprasītu profesiju!

2022. gada 8.jūlijā RTU Olaines Tehnoloģiju koledžu absolvēja 1.līmeņa profesionālās augstākās  studiju programmas “Pārtikas kvalitātes kontrole” jaunie speciālisti!

Novēlam turpināt karjeras izaugsmi un sasniegt izvirzītos mērķus!

Izlaidumā  diplomus saņēma 19 profesionālās vidējās izglītības programmu absolventi. Savas karjeras tālāk veidot  dodas: analītiskās ķīmijas tehniķi, biotehnoloģisko procesu tehniķi un ķīmisko un biotehnoloģisko iekārtu mehāniķi.

Lepojamies ar mūsu jauniešiem! Sveicam ar sasniegtajiem rezultātiem un teicami nokārtotu kvalifikācijas eksāmenu.

Novēlam sasniegt izvirzītos mērķus un augt profesionālajā jomā, nesot savas nozares un skolas vārdu ne tikai Latvijā, bet arī Eiropā!

Kvalificēti speciālisti IR un BŪS ļoti pieprasīti!

Izdari savu izvēli arī Tu un nāc apgūt darba tirgū pieprasītas profesijas!

Izlaidumā  diplomus saņēma 19 profesionālās vidējās izglītības programmu absolventi.