Laika posmā no 20.04.2022. līdz 09.05.2022. Erasmus+ mobilitātes projekta ietvaros “Kvalifikācijas prakses ārzemēs – ieguldījums nozares attīstībā” (2020-1-LV01-KA116-077399) RTU OTK profesionālās vidusskolas audzēkņi izgāja kvalifikācijas praksi Schulcentrum der Sekundarstufe II Utbremen – Euroschule.
Audzēkņi atzīmē, ka Erasmus+ projekta laikā apguva daudz un dažādas metodes, ar kurām pirms tam nebija strādājuši, piem., kā veidot PCR barotnes, kā strādāt un veikt Delvo-Test uz piena antibiotikām un strādāt ar Ātrās olbaltumvielu šķidruma hromatogrāfijas (FPLC) sistēmu, apguva darbu ar atomu absorbcijas spektafotometriju, veica visdažādākās hromatogrāfijas metodes, neaizmirstot arī pamatlietas vispārīgajā laboratoriju darbā (šķīdumu gatavošana, svēršana, iekārtu kalibrācija, vispārēja gatavošanās pirms laboratorijas darba) un vēl attīstīja savas esošās laboratorijas prasmes.

Vēl Eramus+ sniedza iespēju izpētīt Vācijas pilsētu Brēmeni, kurai ir ļoti bagāta vēsture un vēsturiskas, skaistas ēkas. Audzēkņi šodien ir atgriezušies Latvijā un minēja, ka šī viņiem bija fantastiska iespēja uzlabot gan savas biotehnoloģiskās, analītiski ķīmiskās prasmes un zināšanas, gan redzēt un uzzināt daudz ko jaunu gan profesionālajā, gan kultūras jomā.
Erasmus+ projekts neapšaubāmi bija arī lieliska iespēja gan uzlabot savas angļu valodas zināšanas, gan iemācīties kādus jaunus vācu vārdiņus, kā arī satikt jaunus un neaizmirstamus draugus.
Kā minēja audzēkņi – neviens nezinājām kā viss sanāks un izdosies, jo šī mums bija pirmā reize uz tik ilgu laiku ārpus mūsu ierastās vides, un profesionālo terminu lietošana angļu valodā, taču viss sanāca vēl labāk, kā jebkad varējām iedomāties. Esam pateicīgi par iegūto pieredzi un pieredzēto Vācijā (Brēmenē) ERASMUS + projekta ietvaros.

Iebraucot Olainē pa Zemgales ielu, kreisajā pusē pirms apļveida krustojuma acīm paveras tīkams skats – renovētā Rīgas Tehniskās universitātes Olaines Tehnoloģiju koledžas (turpmāk tekstā – Koledža) ēka.

Iespējams, ka daudzi jau būs pamanījuši šo estētisko vizuālo pārmaiņu, kas Olaines pilsētai iedod patiesi jaunas, pievilcīgas krāsas. Tomēr tikai retais zina, ka Koledža ir pārvērtusies līdz nepazīšanai arī no iekšpuses. Koledža savu darbību uzsāka tālajā 1964. gadā kā Olaines 35. pilsētas profesionāli tehniskā skola. Laika gaitā, nomainot nosaukumus un izkārtnes, Koledža bija gandrīz vai nemainīgu atstājusi vien savu vizuālo un “telpisko” tipiskas padomju laika mācību iestādes izskatu. Nu beidzot, pateicoties Eiropas Savienības struktūrfondu līdzekļiem, vairāku gadu garumā soli pa solim ir tapusi šī pērle – praktiski pilnībā atjaunotais Koledžas mācību komplekss. Blakus jau pirms neilga laika atjaunotajām divām Koledžas kopmītņu ēku ārsienām ir pilnībā renovēts arī mācību korpuss. Veikti telpu atjaunošanas un labiekārtošanas darbi, ar modernām iekārtām aprīkotas 11 mācību laboratorijas. Tajās savas prasmes, iemaņas un zināšanas var apgūt topošie biotehnologi, vides tehniķi, mehāniķi un pārtikas kvalitātes speciālisti. Ir paredzēts, ka, uzlabojoties Covid-19 pandēmijas situācijai valstī, laboratorijas varēs apmeklēt arī jebkurš interesents un tās būs atvērtas arī citu nozaru un institūciju speciālistiem, bet šobrīd Koledža jebkuru garāmgājēju priecē ar krāšņi atjaunoto ēku kompleksu. Tagad Koledžā ir daudz patīkamāk un ērtāk strādāt, mācīties, studēt un vienkārši būt. Daudzi darbinieki ir teikuši, ka šobrīd viņi ar lielāku prieku nāk uz darbu, jo šādās gaišās, modernās, labiekārtotās telpās arī gribot negribot visi darbi sokas raitāk, noskaņojums – pozitīvāks. Protams, par visu šo skaistumu ir jāpateicas uzņēmējiem un sadarbības partneriem, kas veica ieguldījumu Koledžas mācību kompleksa renovācijā, īstenojot projektu “Studiju mācību vides uzlabošana RTU agentūrā “RTU Olaines Tehnoloģiju koledža””, taču vislabāk šā skaistuma cenu zina Koledžas direktore Dace Vilkena, kura visu renovācijas laiku, praktiski diendienā, neskatoties ne uz ko, vadīja darbu ar projektētājiem, būvniekiem, piegādātājiem, lai Koledža izskatītos tik pievilcīga, kāda tā ir patlaban. Bet pastāvēs, kas pārvērtīsies, – Koledžai priekšā vēl ir vairāki darāmi darbi, jo nebūt ne pilnīgi viss ir tāds, kādu mēs to vēlētos redzēt. Ir jāturpina darbs pie līdzekļu piesaistes sporta zāles, bibliotēkas un kopmītņu iekštelpu atjaunošanai. Pats lielākais izaicinājums laikam gan ir – ko darīt ar apjomīgo, veco laboratoriju korpusu, kas pagaidām nedaudz kā tāds rēgs no senatnes raugās uz visapkārt esošajām skaisti renovētajām ēkām. Taču tie ir tuvākā vai tālākā nākotnē risināmi jautājumi. Patlaban lai olainieši un Olaines viesi priecājas par Koledžas “jauno seju” pašā pilsētas centrā un esiet laipni lūgti, vispārējai situācijai uzlabojoties, apmeklēt mūsu jaunās un skaistās laboratoriju telpas! Savukārt jaunieši, esiet laipni aicināti izvēlēties Koledžā mācīties par biotehnoloģijas, analītiskās ķīmijas, parfimērijas un kosmētikas, vides, mehānikas un pārtikas kvalitātes speciālistiem gan vidusskolā, gan augstskolā! Ienāc otk.rtu.lv!

RTU Olaines Tehnoloģiju koledžas Audzēkņu pašpārvalde no 30.marta līdz 1.aprīlim piedalījās Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras rīkotajās apmācībās