2023. gada 3.februārī RTU Olaines Tehnoloģiju koledžu absolvēja 1.līmeņa profesionālās augstākās  studiju programmas “Biotehnoloģija” jaunie speciālisti!

Koledžas direktore Dace Vilkena izteica pateicību studentiem, viņu ģimenēm un kolēģiem, jo kopīgas pūles, ieguldītais darbs, vainagojies ar panākumiem. Diplomu saņēmēji veltīja atzinīgus vārdus mācībspēkiem, kuri rūpējušies, lai jauni speciālisti darba tirgū nonāktu ar konkurētspējīgām zināšanām un praktiskajām iemaņām.
Novēlam turpināt karjeras izaugsmi un sasniegt izvirzītos mērķus!

Piedalies Starptautiskajā pieaugušo kompetenču novērtēšanas pētījumā!

2023. gadam Olaines Tehnoloģiju koledža ir abonējusi datubāzi EBSCO.

EBSCO ir viens no pasaules lielākajiem visaptverošiem pētniecisko daudznozaru pilna teksta publikāciju apkopojumiem. Datubāzes saturs pastāvīgi tiek papildināts un tā publikāciju tematiskais aptvērums spēj nodrošināt visu svarīgāko akadēmisko studiju programmu prasības. Izmantojot EBSCO datubāzes paketi, iegūsi piekļuvi daudznozaru publikāciju kolekcijai, sākot no bioloģijas un ķīmijas līdz humanitārajām zinātnēm, no tehniskajām zinātnēm līdz zinātnēm par dzīvību. Datubāzei var piekļūt Rīgas Tehniskās universitātes Olaines Tehnoloģiju koledžas telpās un attālināti.

Par piekļuvi datubāzei:

  1. Datubāze iestādes tīklā ir pieejama bez paroles (pieslēgums uz IP), atverot saiti https://search.ebscohost.com
  2. Attālinātā pieeja no mājas datora, atverot saiti https://search.ebscohost.com un izmantojot paroli. Paroli RTU OTK audzēkņi, studenti, skolotāji un mācībspēki var saņemt individuāli bibliotēkā.

Šeit īss videomateriāls, lai palīdzētu veicināt attālinātu piekļuvi EBSCO datubāzēm:

Un divas lietotāja rokasgrāmatas un apmācības, kas iepazīstina ar EBSCOhost platformu un pamata un izvērsto meklēšanu:

2022.gada 8.decembrī tika noskaidroti Olaines novada konkursa “Jauniešu gada balva” laureāti!

Jau devīto gadu Olaines novada pašvaldība apzina aktīvākos un talantīgākos novada jauniešus un izvērtē viņu personīgos sasniegumus un ieguldījumu novada attīstībai, lai svinīgā pasākumā teiktu paldies.

Uzvarētāji tika sveikti 7 nominācijās, tajā skaitā, arī nominācijā  “Gada brīvprātīgais”, kuru ieguva mūsu 2.kursa audzēkne Agrita Kerija Medejse!

Lepojamiem un priecājamies kopā ar Agritu! Novēlam tiekties uz nākamajām virsotnēm un, protams, turpināt brīvprātīgo darbu!

RTU Olaines Tehnoloģiju koledžā 8. decembrī notika 7. zinātniski praktiskā konference.

Konferences dalībnieku raksti ir publicēti tikko izdotajā RTU OTK Zinātnisko rakstu 6. sējumā. Pēc pandēmijas laika bija patīkami redzēt lielo docētāju, studentu un citu viesu skaitu, kas publikāciju prezentācijas vēroja klātienē.

Konferencē uzstājās:
1. RTU OTK docente Mg. chem. A. Jēgermane par divām publikācijām “Virtuālo laboratorijas darbu lietošana fizikālā un vispārīgā ķīmijā, ar darbu paraugiem” un “Fizikālās ķīmijas apguves veicināšana attālinātajās studijās”
2. Studiju programmas “Biotehnoloģija” absolvente R. Gailuma par publikāciju “Parazītu sugu noteikšana izmantojot Sangera sekvenēšanas metodi”
3. Studiju programmas “Biotehnoloģija” absolvente V. Smirnova – publikācija “Ieplūdes notekūdeņu raksturošana pēc to biodegradācijas spējas un iztvaikošanas pakāpes”
4. Rīgas Tehniskās universitātes Organiskās ķīmijas tehnoloģiju institūta pētniece un RTU OTK lektore D. Konrāde – pētījums “Influence of processing and extraction technologies on physicochemical properties of pectin obtained from pumpkin (Cucurbita moschata) by-products”
5. RTU OTK lektore Mg. oec. L. Balceraite – publikācija “Mūžizglītība kā vērtība mūsdienās”
6. RTU OTK lektore Mg. biol. L. Žorža – pētījums “Beneficial role of microbial biofilm in biodegradation processes”

Liels paldies konferences galvenajam organizatoram Uģim Rusmanim, un Ingai Vikai par IT kvalitatīvu tehnisko nodrošinājumu.

Studējošie no daudzbērnu ģimenēm, bāreņi un bez vecāku apgādības palikušie jaunieši un personas ar I vai II invaliditātes grupu, vecumā līdz 25 gadiem (ieskaitot) vēl līdz 20. septembrim aicināti pieteikties sociālajai stipendijai “Studētgods”.Stipendija noteikta 160 eiro apmērā 10 mēnešus gadā.

Pēc 20.septembra pieteikumi netiks pieņemti un izskatīti.

Stipendijas piešķiršanai izvirzīti vairāki nosacījumi. Tā, centralizēto eksāmenu rezultātiem matemātikā jābūt ne zemākiem par 30%, bet latviešu valodā ne zemākiem par 40%. Savukārt studiju laikā vidējai svērtajai atzīmei jābūt 6 un augstāk, studentam jābūt sekmīgam un bez akadēmiskiem parādiem. Kritēriji tiek pārskatīti reizi semestrī.

Pieteikties stipendijai “Studētgods” var, izmantojot Latvija.lv pakalpojumu https://latvija.lv/lv/Epakalpojumi/EP223/Apraksts

Ja rodas tehniski  jautājumi, aicinām rakstīt: Studetgods@izm.gov.lv; savukārt, ja radušās neskaidrības saistībā ar “Studētgods” mērķa grupas kritērijiem, aicinām sazināties ar Sabiedrības integrācijjas fondu, rakstot: pasts@sif.gov.lv.

Plašāku informāciju un atbildes uz biežāk uzdotajiem jautājumiem meklējiet IZM tīmekļvietnē.

RTU Olaines Tehnoloģiju koledžas administrācija sirsnīgi sveic mācībspēkus, studentus un audzēkņus uzsākot jauno 2022./2023.m.g.!

Novēlam gan studentiem, gan audzēkņiem gūt jaunas zināšanas un pieredzi, kas noder ikdienā! Mācībspēkiem –  iedvesmu un izturību  visam mācību gadam!