Kārtība, kādā tiek nodrošināti epidemioloģiskās drošības pasākumi

Kārtība, kādā tiek nodrošināti epidemioloģiskās drošības pasākumi