Konkursa “Esi ar mums uz Tu” rezultāti!

Olaines Tehnoloģiju koledžā līdz 26.aprīlim norisinājās video sižetu konkurss  “Esi ar mums uz Tu”.  Šī konkursa mērķis bija rosināt Olaines Tehnoloģiju koledžas studentus un audzēkņus  radoši atspoguļot kāda mūsu absolventa gaitas iestādē īstenoto kvalifikāciju, nozares un/vai tās saskarnozares ietvaros.

Olaines Tehnoloģiju koledžā līdz 26.aprīlim norisinājās video sižetu konkurss  “Esi ar mums uz Tu”.  Šī konkursa mērķis bija rosināt Olaines Tehnoloģiju koledžas studentus un audzēkņus  radoši atspoguļot kāda mūsu absolventa gaitas iestādē īstenoto kvalifikāciju, nozares un/vai tās saskarnozares ietvaros. Saņemti divi video, no 3.un 4.kursa audzēknēm, Renātes Burakas un Ances Beātes Laiveniece, kuros varam iepazīties ar divu mūsu absolventu -Marka Bondarenko un Aivja Sējāna  karjeras izaugsmi.

Audzēknes, par dalību konkursā, saņēma naudas balvu, mūsu sadarbības partnera Swedbank iedvesmas balvu, kā arī pateicības rakstu. Paldies topošajām speciālistēm par dalību konkursā un izglītības iestādes un nozares popularizēšanu!

Audzēkņu izveidotos video, par OTK absolventu sasniegumiem nozarē, jums būs iespēja redzēt maijā!

OTK ir ar ko lepoties!