Latvijā pēta pieaugušo prasmes

Piedalies Starptautiskajā pieaugušo kompetenču novērtēšanas pētījumā!