Mēs par kvalitāti, nevis kvantitāti!

Pēc publiskā balsojuma rezultātiem, ar RTU Olaines Tehnoloģiju koledžas domes lēmumu no š.g. 13. februāra koledžas oficiālais sauklis ir:

“Mēs par kvalitāti, nevis kvantitāti!”🌟

Paldies ikvienam audzēknim un studentam par dalību saukļa konkursā, īpaši sveicam uzvarētājsaukļa autori studenti Loretu Šteinu!