Olaines pašvaldības izglītības iestāžu pedagogu ikgadējā konference.

Olaines novada izglītības iestāžu pedagogu konferencē piedalījāmies arī mēs, RTU Olaines Tehnoloģiju koledža.

Konferencē tika apskatītas izglītības jomas aktualitātes Olaines novadā. Lekcijā tika pārrunātas caurviju prasmes un pašvadīta mācīšanās, ar paneļdiskusiju – caurviju prasmju integrēšana mācību procesā un ārpus tā. Vadības un izaugsmes trenere rosināja kā rast iekšējo spēku un ar muzikālu priekšnesumu pedagogus iedvesmoja Kaspars Zemītis. Paldies Olaines novada pašvaldībai par ierosmi jaunā mācību gada priekšvakarā.