Olimpiešu pēcpusdiena

18.maijā  Olaines Kultūras namā notika Olaines novada pašvaldības izglītības iestāžu izglītojamo un pedagogu godināšanas pasākums “Olimpiešu pēcpusdiena”.

Sakām paldies un lepojamies ar saviem olimpiešiem un viņu skolotājiem!

Laura Veisa 

  • 2.vieta novada Ķīmijas olimpiādē
  • Atzinības raksts novada Angļu valodas olimpiādē
  • Atzinības raksts novada Bioloģijas olimpiādē

Klāvs Levics

  •  3.vieta novada Ekonomikas olimpiādē

Megija Grakoļska

  • Atzinības raksts novada Ķīmijas olimpiādē

Sintija Dzirne

  • Atzinības raksts novada Angļu valodas olimpiādē

Paldies mūsu skolotājiem Jeļenai Pisarjonokai, Margaritai Baranovai, Iraīdai Arvanovai un Raif  Kaygoun par ieguldīto darbu audzēkņu sagatavošanai olimpiādēm!