Rīgas Tehniskās universitātes aģentūra piedāvā studēt un mācīties!

Koledžā ir notikušas kvalitatīvas pārmaiņas – gan vizuālas, gan saturiskas – tāpēc aicinām studēt, mācīties gribētājus iepazīties ar jaunu izglītības programmu un kvalifikāciju piedāvājumu.

Izglītību varēsiet iegūt jaunatklātās, mūsdienīgās un moderni aprīkotās mācību laboratorijās!

Valsts finansētas – budžeta vietas! Stipendija!

1.līmeņa profesionālā augstākā izglītībā 2020./2021.akadēmiskajā gadā uzņemšana notiek šādās programmās:

Studiju programma Iegūstamā kvalifikācija Apgūstamie studiju kursi Mācību ilgums pēc vidusskolas
Biotehnoloģija Biotehnoloģijas speciālists Ģenētika un DNS tehnoloģijas,
Rūpnieciskā biotehnoloģija,
Analītiskā ķīmija,
Mikrobioloģija,
Šūnu bioloģija,
Pārtikas biotehnoloģija,
Vides biotehnoloģija,
Organiskā ķīmija u.c.
2.5 gadi
Vides aizsardzības
tehnoloģija
Vides speciālists Ekoloģija,
Atkritumu apsaimniekošana,
Dabas resursi un pārvalde,
Notekūdeņu attīrīšana,
Vides mikrobioloģija,
Vides ķīmija un toksikoloģija,
Organiskā ķīmija u.c.

2.5 gadi
Pārtikas
produktu kvalitātes
kontrole
Pārtikas kvalitātes speciālists Uzturzinātne,
Pārtikas mikrobioloģija,
Uztura sanitārija un higiēna,
Pārtikas kvalitāte
un likumdošana,
Pārtikas ķīmija,
Pārtikas produktu
ražošanas tehnoloģija,
Cilvēka anatomija
un fizioloģija u.c.

2 gadi

Dokumentus varēs iesniegt klātienē (iepriekš piesakoties zvanot, rakstot WhatsApp uz tālr. 26117783) vai neklātienē iesūtot nepieciešamos dokumentus uz e-pastu studijudala@otk.lv.

Reflektantiem jāiesniedz šādi dokumenti:

 • iesniegums;
 • dokumenta par vispārējo vidējo izglītību vai profesionālo vidējo izglītību un sekmju izraksta kopijas, uzrādot dokumentu oriģinālus;
 • VISC eksāmenu latviešu valodā un matemātikā sertifikātu kopijas, uzrādot oriģinālus;
 • pases kopija (personiski uzrādot pasi);
 • ja mainīts uzvārds, uzvārda maiņu apliecinoša dokumenta kopija, uzrādot oriģinālu;
 • medicīniskā izziņa (veidlapa Nr.027/u);
 • 2 fotogrāfijas (3 x 4 cm).

Kāpēc studēt Olaines Tehnoloģiju koledžā? Tāpēc, ka uz dabaszinībām balstītai izglītībai ir paredzama spoža nākotne, jo tā ir viena no straujāk augošajām nozarēm Latvijas tautsaimniecībā, ar izcilām izaugsmes iespējām. Būs iespēja strādāt kvalificētu darbu šo nozaru uzņēmumos, saņemot konkurētspējīgu atalgojumu virs valstī vidējā.

Iespēja ir, nāc un izmanto to!

Profesionālā vidējā izglītībā – vidusskolā 2020./2021.mācību gadā uzņems audzēkņus šādās programmās:

Profesionālās vidējās izglītības programma Iegūstamā kvalifikācija Mācību ilgums pēc 9.klases
Ķīmijas tehnoloģijas Parfimērijas un kosmētikas procesu tehniķis 4 gadi
Ķīmijas tehnoloģijas Analītiskās ķīmijas tehniķis 4 gadi
Ķīmijas tehnoloģijas Biotehnoloģisko procesu tehniķis 4 gadi
Inženiermehānika Ķīmisko un biotehnoloģisko
iekārtu mehāniķis
4 gadi

Dokumentus varēs iesniegt klātienē (iepriekš piesakoties zvanot, rakstot WhatsApp uz t.26117749) vai neklātienē iesūtot nepieciešamos dokumentus uz e-pastu macibudala@otk.lv .

Iesniedzamie dokumenti:

 • iesniegums RTU OTK direktoram;
 • pamatizglītību, arodizglītību, vispārējo vidējo izglītību un citu iepriekšējo izglītību apliecinošu dokumentu kopijas (uzrādot dokumenta oriģinālu);
 • pases dati (uzrādot pasi);
 • četras fotogrāfijas ne lielākas par formātu 3×4;
 • uzvārda maiņas dokumenta kopija (ja tāda ir);
 • medicīnas izziņa (veidlapa Nr.027/u) ar norādi par atļauju apgūt konkrētu profesiju.

Izvēloties iegūt diplomu Olaines Tehnoloģiju koledžā būs iespējas aktīvi sportot, piedalīties sacensībās un sporta aktivitātēs, iesaistīties kultūras dzīves aktivitātēs gan skolā, gan Olaines pilsētā, īstenot dažādus projektus, tajā skaitā arī starptautiskus Erasmus+ programmas ietvaros, piedalīties profesionālajos konkursos, pieredzes apmaiņas braucienos, attīstīt savus talantus un jauki pavadīt brīvo laiku. Varēsi dzīvot dienesta viesnīcā un mācīties izglītības iestādē, kurā zināšanas un prasmes ir ieguvuši daudzi veiksmīgi uzņēmēji, darbu vadītāji, nozares speciālisti. Praktizēties vadošajos nozaru uzņēmumos Latvijā un Eiropā. Vidusskolas absolventi turpina studijas koledžā vai labākajās augstskolās Latvijā vai citviet pasaulē. Koledžā ir iespēja ikvienam jaunietim izaugt par kvalificētu speciālistu, radošu un veiksmīgu personību, iegūt gatavību dzīvesdarbībai konkurences apstākļos, jo iestādē strādā augsti kvalificēti mācību spēki – docenti, lektori, skolotāji, kā arī neatsverams atbalsts ir tehnisko darbinieku ieguldījums, lai mums visiem kopā būtu iespēja tiekties uz izcilību!

Nāc iegūt kvalitatīvu izglītību! Strādā nozarē pieprasītā profesijā!

Esi konkurētspējīgs!