Rīgas Tehniskās universitātes aģentūra

“Rīgas Tehniskās universitātes Olaines Tehnoloģiju koledža”

svinīgi atklāj pārbūvētās mācību telpas un atjaunoto ēku fasādes

 

Koledža dibināta 1964.gadā, ir valsts akreditēta profesionālās augstākās izglītības iestāde ar struktūrvienību profesionālā vidusskola. Tā atrodas ķīmiķu pilsētā Olainē – izglītības iestādes piedāvāto specialitāšu griezumā, bagātu kultūrvēsturisko mantojumu ķīmijas nozares attīstībā, kur jaunie speciālisti ķīmijas, farmācijas, biotehnoloģijas un vides nozarē, var rast savām interesēm un kvalifikācijai atbilstošas darba, izglītības un atpūtas iespējas.

2020.gada septembrī koledžā, svinīgi atklājot pārbūvētās mācību telpas un atjaunoto ēku fasādes, ir noslēgts būtisks posms kvalitatīvu pārmaiņu īstenošanā.  Pārmaiņas īstenotas divu projektu ietvaros – “RTU OTK ēku energoefektivitātes paaugstināšana” 6 mēnešu laikā nosiltinot trīs ēkas (mācību korpuss un divas dienesta viesnīcas) un projektā “Studiju mācību vides uzlabošana Rīgas Tehniskās universitātes aģentūrā “Rīgas Tehniskās universitātes Olaines Tehnoloģiju koledža”” 15 mēnešu laikā veikti telpu pārbūves, atjaunošanas un labiekārtošanas darbi, kuru būvniecībā, iekārtu un aprīkojuma iegādē kopumā ieguldīti 5,38 milj.eiro.

Olaines Tehnoloģiju koledžā no šī studiju/mācību gada studenti/audzēkņi izglītību var iegūt mūsdienīgās, moderni aprīkotās 11 mācību laboratorijās, koledžas ēkas 1. un 2.stāvā:

 1. Neorganiskās un organiskās ķīmijas mācību laboratorija;
 2. Analītiskās ķīmijas mācību laboratorija;
 3. Ķīmisko procesu mācību laboratorija;
 4. Zāļu formu tehnoloģiju mācību laboratorija;
 5. Biotehnoloģiju un atjaunojamās enerģijas procesu mācību laboratorija;
 6. Viskozo masu sagatavošanas mācību laboratorija;
 7. Būvmateriālu un cementa mācību laboratorija;
 8. Pārtikas tehnoloģiju mācību laboratorija;
 9. Mehāniskās darbnīcas, montāžas un apkopes mācību laboratorija;
 10. Ūdens attīrīšanas un apstrādes procesu mācību laboratorija;
 11. Mikrobioloģijas mācību laboratorija.

Tiecoties uz izcilību, mērķtiecīgu izaugsmi un Eiropas Savienības fondu piesaistītajām investīcijām, esam radījuši profesionālu darbības vidi – labiekārtotas telpas, iegādātas modernas iekārtas un kvalitatīvs aprīkojums par kādu varējām tikai sapņot. Šobrīd mums tas ir!” saka Dace Vilkena koledžas direktore.

Izvērtējot paveikto RTU Olaines Tehnoloģiju koledžā ir iespēja kļūt par kvalificētu speciālistu, radošu un veiksmīgu personību, iegūt gatavību dzīvesdarbībai konkurences apstākļos, jo iestādē strādā augsti kvalificēti mācību spēki (docenti, skolotāji), kā arī neatsverams atbalsts ir tehnisko darbinieku ieguldījums, lai visiem kopā būtu iespēja tiekties uz izcilību.

Lai izdodas vairot profesionālās izglītības vērtību Latvijā un nest RTU Olaines Tehnoloģiju koledžas vārdu plašajā pasaulē kā kvalitātes un augstas profesionalitātes zīmi!