RTU OTK akadēmiskā personāla pieredze Erasmus+ mobilitātē Slovēnijā.

No 9. līdz 13.oktobrim RTU OTK docente Anastasija Jēgermane devusies augstākās izglītības Erasmus+ personāla docēšanas mobilitātē un lektore Jeļena Pisarjonoka personāla profesionālās pilnveides mobilitātē uz sadarbības izglītības iestādi Izobrazevalni Center PIRAMIDA Maribor Slovēnijā. Kolēģes vadīja praktiskās nodarbības/laboratorijas darbus “Vīna testēšana un sensorā analīze” 2.kursa studiju programmas “Pārtikas tehnoloģijas” studentiem. Iepazīstināja studentus un akadēmisko personālu ar RTU OTK, kā arī prezentēja Latvijas produktus, iekļaujot degustēšanu (“Lāči” un “Skrīveru Saldumi”  produkcija).

Erasmus+ projekts tiek īstenots ar Eiropas Savienības līdzfinansējumu.