Sveicam studiju programmas “Biotehnoloģija” jaunos speciālistus!

2023. gada 3.februārī RTU Olaines Tehnoloģiju koledžu absolvēja 1.līmeņa profesionālās augstākās  studiju programmas “Biotehnoloģija” jaunie speciālisti!

Koledžas direktore Dace Vilkena izteica pateicību studentiem, viņu ģimenēm un kolēģiem, jo kopīgas pūles, ieguldītais darbs, vainagojies ar panākumiem. Diplomu saņēmēji veltīja atzinīgus vārdus mācībspēkiem, kuri rūpējušies, lai jauni speciālisti darba tirgū nonāktu ar konkurētspējīgām zināšanām un praktiskajām iemaņām.
Novēlam turpināt karjeras izaugsmi un sasniegt izvirzītos mērķus!