Uzņemšana 2023./2024.

Uzņemšana RTU Olaines Tehnoloģiju koledžā profesionālajā vidusskolā sāksies jau 12.jūnijā.

Savukārt īsā cikla studiju programmās no 1.jūlijā!

Profesionālajā vidusskolā šogad uzņemsim jauniešus šādās profesionālās vidējās izglītības programmās (kvalifikācijās):

  • Biotehnoloģija (biotehnoloģisko procesu tehniķis)
  • Ķīmijas tehnoloģijas (ķīmisko procesu tehniķis (ar specializāciju : parfimērijas un kosmētikas procesu tehniķis vai farmaceitisko procesu tehniķis))
  • Inženiermehānika (rūpniecisko iekārtu mehāniķis)
  • Vide un ūdenssaimniecība (vides tehniķis).

Īsā cikla studiju programmās uzņemsim:

  • Biotehnoloģija (biotehnoloģisko procesu speciālists)
  • Vides aizsardzības tehnoloģija (vides speciālists)
  • Pārtikas produktu kvalitātes kontrole (pārtikas kvalitātes speciālists).

Vairāk informāciju par uzņemšanu meklē mūsu mājas lapā:

https://otk.rtu.lv/uznemsana-koledza/

https://otk.rtu.lv/uznemsana-vidusskola/