Vēl tikai līdz 20. septembrim var pieteikties sociālajai stipendijai “Studētgods”.

Studējošie no daudzbērnu ģimenēm, bāreņi un bez vecāku apgādības palikušie jaunieši un personas ar I vai II invaliditātes grupu, vecumā līdz 25 gadiem (ieskaitot) vēl līdz 20. septembrim aicināti pieteikties sociālajai stipendijai “Studētgods”.Stipendija noteikta 160 eiro apmērā 10 mēnešus gadā.

Pēc 20.septembra pieteikumi netiks pieņemti un izskatīti.

Stipendijas piešķiršanai izvirzīti vairāki nosacījumi. Tā, centralizēto eksāmenu rezultātiem matemātikā jābūt ne zemākiem par 30%, bet latviešu valodā ne zemākiem par 40%. Savukārt studiju laikā vidējai svērtajai atzīmei jābūt 6 un augstāk, studentam jābūt sekmīgam un bez akadēmiskiem parādiem. Kritēriji tiek pārskatīti reizi semestrī.

Pieteikties stipendijai “Studētgods” var, izmantojot Latvija.lv pakalpojumu https://latvija.lv/lv/Epakalpojumi/EP223/Apraksts

Ja rodas tehniski  jautājumi, aicinām rakstīt: Studetgods@izm.gov.lv; savukārt, ja radušās neskaidrības saistībā ar “Studētgods” mērķa grupas kritērijiem, aicinām sazināties ar Sabiedrības integrācijjas fondu, rakstot: pasts@sif.gov.lv.

Plašāku informāciju un atbildes uz biežāk uzdotajiem jautājumiem meklējiet IZM tīmekļvietnē.