Kas TU būsi?

Vides tehniķis, kas strādās vides uzņēmumos un laboratorijās, kurās veic ūdens, gaisa, augsnes analīzes. TAVA darba prioritāte ir zaļo tehnoloģiju izmantošana.

Izglītības programma Vide un ūdensaimniecība
Iegūstamā kvalifikācija Vides tehniķis
Mācību ilgums 4 gadi (pēc 9.klases)
Iegūstamais izglītības dokuments Diploms par profesionālo vidējo izglītību
Finansējums Valsts budžeta finansēta izglītības programma

Ko TU darīsi?

  1. Veiksi tehnoloģisko procesu norises uzraudzību.
  2. Dokumentēsi tehnoloģisko procesu parametrus(datus).
  3. Veiksi vienkāršu testēšanu laboratorijā.
  4. Analizēsi testēšanas un ražošanas procesa datus.
  5. Piedalīsies vides kvalitātes monitoringā.
  6. Novērsīsi un kontrolēsi vides piesārņojumu uzņēmumos un/vai apkārtējā vidē.

Kur TU varēsi apgūt praksi?

Ūdens apgādes, notekūdeņu apsaimniekošanas, atkritumu apsaimniekošanas/pārstrādes, vides piesārņojuma izpētes un novēršanas uzņēmumos.

Uzņēmumi: SIA “Rīgas Ūdens”, AS “Olaines Ūdens un Siltums”, VSIA “Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs”, Eco Baltia u.c. vides un ražošanas uzņēmumi.

  • Saņem stipendiju līdz pat 150 eiro mēnesī!
  • Dzīvo dienesta viesnīcā!
  • Iegūsti prakses un darbavietas vadošajos nozares uzņēmumos!

Vairāk informācijas:

macibudala@otk.lv

tālr. 26117749

www.otk.rtu.lv

@olaineskoledza

@education.otk