Visi, 2021./2022.mācību gada mācību priekšmetu olimpiāžu, konkursu un skašu godalgu ieguvēji un viņu skolotāji, tika aicināti uz svinīgu pasākumu.

Sakām PALDIES mūsu skolotājām Inesei Krastai un Anastasijai Jēgermanei, kā arī audzēknēm – Sintijai Dzirnei, Megijai Grakoļskai un Olgai Aleksandrai Samorukovai par uzrādītajiem rezultātiem! Lepojamies!