Laika posmā no 20.04.2022. līdz 09.05.2022. “Kvalifikācijas prakses ārzemēs”

Laika posmā no 20.04.2022. līdz 09.05.2022. Erasmus+ mobilitātes projekta ietvaros “Kvalifikācijas prakses ārzemēs – ieguldījums nozares attīstībā” (2020-1-LV01-KA116-077399) RTU OTK profesionālās vidusskolas audzēkņi izgāja kvalifikācijas praksi Schulcentrum der Sekundarstufe II Utbremen – Euroschule.
Audzēkņi atzīmē, ka Erasmus+ projekta laikā apguva daudz un dažādas metodes, ar kurām pirms tam nebija strādājuši, piem., kā veidot PCR barotnes, kā strādāt un veikt Delvo-Test uz piena antibiotikām un strādāt ar Ātrās olbaltumvielu šķidruma hromatogrāfijas (FPLC) sistēmu, apguva darbu ar atomu absorbcijas spektafotometriju, veica visdažādākās hromatogrāfijas metodes, neaizmirstot arī pamatlietas vispārīgajā laboratoriju darbā (šķīdumu gatavošana, svēršana, iekārtu kalibrācija, vispārēja gatavošanās pirms laboratorijas darba) un vēl attīstīja savas esošās laboratorijas prasmes.

Vēl Eramus+ sniedza iespēju izpētīt Vācijas pilsētu Brēmeni, kurai ir ļoti bagāta vēsture un vēsturiskas, skaistas ēkas. Audzēkņi šodien ir atgriezušies Latvijā un minēja, ka šī viņiem bija fantastiska iespēja uzlabot gan savas biotehnoloģiskās, analītiski ķīmiskās prasmes un zināšanas, gan redzēt un uzzināt daudz ko jaunu gan profesionālajā, gan kultūras jomā.
Erasmus+ projekts neapšaubāmi bija arī lieliska iespēja gan uzlabot savas angļu valodas zināšanas, gan iemācīties kādus jaunus vācu vārdiņus, kā arī satikt jaunus un neaizmirstamus draugus.
Kā minēja audzēkņi – neviens nezinājām kā viss sanāks un izdosies, jo šī mums bija pirmā reize uz tik ilgu laiku ārpus mūsu ierastās vides, un profesionālo terminu lietošana angļu valodā, taču viss sanāca vēl labāk, kā jebkad varējām iedomāties. Esam pateicīgi par iegūto pieredzi un pieredzēto Vācijā (Brēmenē) ERASMUS + projekta ietvaros.