No februāra katra mēneša pēdējā piektdienā gaidīsim ciemos uz atvērtajām durvīm.

Tev būs iespēja iepazīties ar mācībspēkiem, laboratorijām, koledžas telpām un, protams, uzdot visus savus jautājumus! 💬
Pieteikties apmeklējumam aicinām, sazinoties ar mums telefoniski vai e-pastā!

Ar ko studijas universitātē atšķiras no mācībām skolā, kādas studiju programmas var apgūt RTU, kā notiek jauno studentu uzņemšana, kā izskatās fakultātes un kādas ir ārpusstudiju iespējas RTU – atbildes uz šiem un citiem jautājumiem varēsi uzzināt RTU Atvērto durvju dienā, kas norisināsies 27. janvārī no plkst. 10.00 līdz 15.00 RTU auditoriju mājā «Domus auditorialis» Zunda krastmalā 8. Pasākuma laikā Tev būs iespēja uzdot jautājumus RTU studentiem, kā arī raisīt garākas diskusijas ar RTU darbiniekiem, lai iepazītos ar universitāti un tās sniegtajām iespējām.

 • Plkst. 10.00 – 15.00 varēsi vienuviet aplūkot RTU fakultāšu un struktūrvienību stendus, kā arī aprunāties ar studentiem.
 • Plkst. 11.00 apmeklē informatīvu lekciju par izmaiņām RTU, uzņemšanas nosacījumiem, kā arī sagatavošanas kursiem. Lekcijas beigās droši uzdod jautājumus vai meklē uzņemšanas komisijas stendu centrālajā punktā.
 • Plkst. 11.30 vērsim vaļā fakultāšu durvis, lai Tu varētu apmeklēt laboratorijas, iepazīties ar RTU mācībspēkiem un studiju praktisko daļu, kā arī ielūkoties auditorijās. Papildus tam, jaunums! Šogad vērsim vaļā arī sarunu telpas, kas ļaus Tev ielūkoties mūsu auditorijās, kur Tevi sagaidīs studenti un darbinieki, lai sniegtu detalizētāku informāciju par fakultātes piedāvātajām studiju iespējām.

Šogad pasākumā piedalīsies:

 • Būvniecības un mašīnzinību fakultāte;
 • Dabaszinātņu un tehnoloģiju fakultāte;
 • Datorzinātnes, informācijas tehnoloģijas un enerģētikas fakultāte;
 • Inženierekonomikas un vadības fakultāte;
 • Arhitektūras un dizaina institūts;
 • RTU Latvijas Jūras akadēmija;
 • RTU Olaines Tehnoloģiju koledža;
 • Uzņemšanas komisija.

Lai neapmaldītos RTU studentu pilsētiņā Ķīpsalā, aicinām Tevi ierasties RTU auditoriju mājā «Domus auditorialis» Zunda krastmalā 8.

Pievieno pasākumu savam kalendāram un tiekamies 27. janvārī!

Rīgas Tehniskās universitātes (RTU) Olaines Tehnoloģiju koledžas (OTK) direktora amatā 2. janvārī darbu ir sākusi Inguna Granta.

Viņa ir apņēmības pilna sākt nākamo posmu koledžas attīstībā un meklēt jaunas iespējas, lai jauniešus piesaistītu ķīmijas mācībām un studijām, jo OTK ir vienīgā mācību iestāde Latvijā, kur ķīmiju profesionāli var apgūt jau vidusskolā. 

Vairāk informācijas: https://www.rtu.lv/lv/universitate/masu-medijiem/zinas/atvert/par-rtu-olaines-tehnologiju-koledzas-direktori-klust-inguna-granta

No 19.oktobra līdz 4.novembrim RTU Olaines Tehnoloģijas koledžas audzēknes Sonora Stepiņa, Laila Smirnova, Sintija Dzirne, Monta Bajāre ar pasniedzējiem Ivaru Pēkaini un Aigaru Pisarjonoku devās Erasmus+ mobilitātes projektā uz Maltu.

Audzēknes un pasniedzējus sirsnīgi uzņēma skola ”Malta College of Arts, Science and Technology” (MCAST). Projekta laika dalībniekiem bija iespēja kļūt par šīs skolas audzēkņiem un kopā ar pārējiem skolēniem piedalīties gan lekcijās, gan laboratorijas darbos. Piedaloties stundās, varēja atkārtot savas zināšanas no RTU OTK mācītā, izmantot dažādas ierīces, kuras nav lietotas citur, taisīt bio plastmasu, uzzināt noderīgu informāciju par atkritumu šķirošanu un citām ar ķīmiju saistītam nozīmīgām nozarēm.
Pieredzes apmaiņas brauciena laikā bija iespēja apmeklēt vīna un alus ražotnes, kurās pastāstīja par visiem posmiem ražošanas procesā līdz pat gataviem galaproduktiem. Bija iespēja iepazīties arī ar pašiem uzņēmumiem, iekārtām un produktiem. Alus ražošanas uzņēmumā ciemiņi uzzināja daudz informāciju tieši par ūdens attīrīšanas procesiem Maltā, noslēgumā visi saņēma sirsnīgas dāvanas no paša uzņēmuma. Projekta dalībnieki ļoti novērtē un saka lielu paldies visiem par ieguldīto, lai iepazīstinātu latviešus ar savu ražošanas industriju.
Pateicamies visiem MCAST pasniedzējiem, darbiniekiem un studentiem par vislabāko un sirsnīgāko uzņemšanu skolā, kā arī paldies RTU OTK Erasmus+ koordinatoram Ivaram Pēkainim par iespēju doties pieredzes apmaiņas braucienā!
Erasmus+ projekts tika īstenots ar Eiropas Savienības līdzfinansējumu.

No 9. līdz 13.oktobrim RTU OTK docente Anastasija Jēgermane devusies augstākās izglītības Erasmus+ personāla docēšanas mobilitātē un lektore Jeļena Pisarjonoka personāla profesionālās pilnveides mobilitātē uz sadarbības izglītības iestādi Izobrazevalni Center PIRAMIDA Maribor Slovēnijā. Kolēģes vadīja praktiskās nodarbības/laboratorijas darbus “Vīna testēšana un sensorā analīze” 2.kursa studiju programmas “Pārtikas tehnoloģijas” studentiem. Iepazīstināja studentus un akadēmisko personālu ar RTU OTK, kā arī prezentēja Latvijas produktus, iekļaujot degustēšanu (“Lāči” un “Skrīveru Saldumi”  produkcija).

Erasmus+ projekts tiek īstenots ar Eiropas Savienības līdzfinansējumu.

No 16. līdz 30.septembrim RTU Olaines Tehnoloģijas koledžas audzēknes Megija Grakoļska, Valērija Koņkova, Lauras Veisa, Alise Beinardte un skolotājas Margarita Baranova, Renāte Miloševska devās Erasmus+ mobilitātes projektā “Prakse ārzemēs – ieguldījums ķīmijas, farmācijas un biotehnoloģijas nozaru attīstībā”, kura ietvaros piedalījās projektā “Leuvardēnas ūdens nedēļās 2023” Nīderlandē.

Projekta laikā jaunietēm un skolotājām bija iespēja plašā spektrā iepazīties ar ūdens apsaimniekošanas politiku Nīderlandē, apskatīt attīrīšanas stacijas, dzeramā ūdens ražošanas uzņēmumu, kā arī pašiem testēt dažādus ūdens paraugus, tajā skaitā veidojot ūdens attīrīšanas iekārtu modeļus laboratorijā.
Protams, neizpalika arī holandiešu kultūras iepazīšana, nogaršojot viņu tradicionālo apelsīnu kūku, iepazīstot Leuvardēnas ieliņas, apskatot Groningenas pilsētu, mākslas muzeju, kā arī apmeklējot salu, kas veidota balstoties uz nīderlandiešu grāmatu sižetiem, kas vēsta par diviem jautriem dvīņu brāļiem – Hielki un Sietu.
Sirsnīgs paldies uzņemošajai pusei Nīderlandē – Van Hall Larenstein University of Applied Sciences, kā arī paldies ERASMUS+ koordinatoram Ivaram Pēkainim par iespēju doties pieredzes apmaiņā!

Erasmus+ projekts tika īstenots ar Eiropas Savienības līdzfinansējumu.

Uzsāksim jaudīgu jauno mācību gadu ar audzināšanas stundām plkst.10.00, pārējās mācību stundas aicinām skatīties stundu sarakstā.

 Aicinām 1.kursa audzēkņu vecākus uz informatīvo sapulci 31.augustā plkst.16.00 koledžas telpās.

Ar veiksmes vēlējumiem un ziedu klēpjiem jaunieši tika palaisti plašajā dzīvē!

Šajā mācību gadā RTU Olaines Tehnoloģiju koledža absolvēja

·        16 analītiskās ķīmijas tehniķi un

·        7 ķīmisko un biotehnoloģisko iekārtu mehāniķi.

Lepojamies ar ikvienu mūsu absolventu un sveicam ar sasniegtajiem rezultātiem un teicami nokārtotu kvalifikācijas eksāmenu.