Cienījamie vecāki, audzēkņi!

Pamatojoties uz grozījumiem Ministru kabineta noteikumos Nr. 360 “Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai”, kas stājas spēkā 12. augustā, informējam, ka:

  1. Pirms jaunā mācību gada sākuma laika posmā no 23. augusta līdz 30. augustam skolas administrācija uzaicinās audzēkņus uz valsts apmaksātiem Covid-19 siekalu testiem. Skolai  Covid-19 testa veikšana notiek sadarbībā ar MFD laboratoriju.
  2. !!! Precīzu datumu un laiku paziņosim, tiklīdz saņemsim konkrētu informāciju no MFD laboratorijas.
  3. No testēšanas atbrīvoti audzēkņi, kuriem ir sadarbspējīgs vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikāts. Šis sertifikāts būs jāuzrāda grupas audzinātājam  papīra vai digitālā formā ierodoties skolā 2021.gadā 01.septembrī. Ja nav iegūts sadarbspējīgs sertifikāts un nav veikts arī Covid 19 tests, skolā ierašanās nav atļauta. Šādā gadījumā jāsazinās ar grupas audzinātāju par turpmāko rīcību.
  4. Ja audzēknis neveiks testu, tad viņš nevarēs uzsākt un arī turpināt mācīties klātienē.  Mācības audzēknim jāuzsāk attālināti līdz tiks izpildītas epidemioloģiskās drošības prasības.
  5. Ja audzēknis kādu apstākļu dēļ nav bijis izglītības iestādē testēšanās dienā un izlaidis testa veikšanu, jānodod tests individuāli (!!!) kādā no MFD Paraugu nodošanas punktiem, zvanot uz 8313 numuru.

6. Siekalu paraugu savākšanas instrukciju, skatīt pielikumā.

Cerot uz sapratni un veiksmīgu sadarbību,

jūsu RTU Olaines Tehnoloģiju koledža