Zvans uz lekcijām un mācību stundām atskanēs 1.septembrī plkst. 10.00!